OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą...
21 grudnia 2020 roku

Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zaleśny na dł. ok. 4500m

zdjecie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 046 058,00 zł

Całkowita wartość projektu: 5 076 764,46

Termin realizacji: 2020-2021

Cele projektu

 • podniesienie standardu technicznego dróg,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększenie dostępności transportowej,
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Planowane efekty:

 • poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
 • chodniki z kostki betonowej;
 • ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej;
 • ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej;
 • zjazdy indywidualne z kostki betonowej, bitumiczne oraz z mieszanki granitowej dostosowane dla każdego ze zjazdów;
 • odtworzone i przebudowane rowy przydrożne
 • wykonanie odcinków rowu krytego oraz wpusty deszczowe z przykanalikami
 • pobocza umocnione mieszanką granitową;
 • znaki pionowe i poziome, bariery ochronne,
 • wyspy dzielące na jezdni.
Dodał(a): Adrian Ćwiklak
Odwiedzin: 126