OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi...
21 grudnia 2020 roku

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim

Projekt dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Cel zadania: zwiększenie stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i pojazdów w obrębie istniejącego przejścia dla pieszych poprzez montaż systemu kierującego ruchem drogowym na przejściach dla pieszych – sygnalizacji świetlnej. Dzięki zamontowaniu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych będzie miało lepszą widoczność, zmniejszone zostanie ryzyko najechania na pieszego oraz zwiększy się poczucie bezpieczeństwa pieszego.

Produkty projektu: modernizacja 3 szt. przejść dla pieszych, szkolenie dzieci i młodzieży przez Policję, publikacja na stronach internetowych informacji o zmodernizowanych przejściach.

Rezultaty projektu: wzrost poczucia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, powstanie bezpiecznego przejścia przez drogę i tym samym poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwidocznienie (szczególnie w porze nocnej) kierowcom pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych, zmniejszenie prędkości i wyhamowanie pojazdu przed przejściem, wzrost ochrony zdrowia
i życia ludzkiego, wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się pieszych, poprawa wizerunku Powiatu jako bezpiecznego i innowacyjnego samorządu.

Dodał(a): Adrian Ćwiklak
Odwiedzin: 72