OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauczyciele mianowani
30 grudnia 2020 roku

Nauczyciele mianowani

Na zakończenie roku akty mianowania odebrało jeszcze 4 nauczycieli ze szkół i placówek Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie odbyło się 30 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym.

To nauczyciele, którzy po zakończeniu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego odebrali dziś akty mianowania.

* img_9001.jpg

– ‘’Posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego to ważny etap awansu zawodowego, potwierdzający dotychczasowe Państwa umiejętności i zaangażowanie, ale także dający poczucie większej stabilizacji finansowej. Życzę wiele dobrego, szczególnie w warunkach funkcjonowania szkoły on-line, będąc z uczniem na odległość. – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski wręczając dokumenty.

Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele w obecności Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Rafała Lucińskiego złożyli uroczystą przysięgę:

" Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty mianowania otrzymali: Izabela Grzona ( Zespół Szkół Specjalnych), ks. Paweł Gomółka (III Liceum Ogólnokształcące), Karolina Tyburska-Florek (Zespół Szkół Ekonomicznych), Bernadeta Matysiak (Młodzieżowy Dom Kultury).

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 367