OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe komputery dla uczniów
13 stycznia 2021 roku

Nowe komputery dla uczniów

140 nowych laptopów wraz z pełnym oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem trafiło do szkół technicznych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat z funduszy unijnych wygospodarowanych przez Urząd Marszałkowski.* Komputery


Zakup 140 laptopów to kolejna transza sprzętu, która trafia do powiatowych szkół. W maju udało się zakupić 28 komputerów z funduszy rządowych, jednak potrzeby w tym zakresie były znacznie większe.

* DSC_0551

– ‘’Zapewnienie sprzętu wciąż pozostawało problemem dla nas i naszych szkół.  Moi współpracownicy starali się pozyskać zewnętrzne środki na ten cel. Tym razem pojawiła się szansa z projektu dedykowanego szkołom technicznym. Cieszą się, że ta dosłowna góra laptopów trafi do uczniów. Dziękuję pracownikom Wydziału Rozwoju, za sprawne przygotowanie wniosku i przeprowadzenie procedur’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0539

Środki na zakup komputerów pochodzą z projektu Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym – jako metoda zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19’’. Wartość całkowita projektu wynosi 536 620 zł. Dofinansowanie wyniosło 456 127 zł., a wkład budżetu powiatu opiewał na kwotę 80 493 zł.   

* DSC_0509

– ‘’W ramach tego konkursu można było zakupić tablety lub laptopy. Po diagnozie potrzeb szkoły wskazały, że bardziej przydatne dla nich będą właśnie laptopy. Samo ogłoszenie konkursu, ogłoszenie wyników, ale także procedury przetargowe przypadły na koniec roku. Zakupiliśmy komputery EccoPC, mające podzespoły markowych producentów, a co najważniejsze spełniające oczekiwania szkół’’ – powiedział Marcin Woliński, dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego.

W dniu 13 stycznia 2021 roku dyrektorzy poszczególnych placówek odebrali swój sprzęt. Zespół Szkół Technicznych otrzymał 30 laptopów, tak samo jak Zespół Szkół Ekonomicznych. 25 zestawów trafiło do Zespołu Szkół Usługowych. Po 20 laptopów trafiło do Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych i Zespołu Szkól Budowlanych. ZSP CKU Przygodzice otrzymało 15 zestawów.  

* DSC_0522

–,,Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni z tego wsparcia, bo oprócz tego, że mamy nauczanie zdalne, to w szkołach technicznych rozpoczęła się właśnie sesja egzaminacyjna w przedmiotach zawodowych. Wbrew nazwie, że są to egzaminy praktyczne potrzebujemy sporo sprzętu komputerowego gdyż niemal każde wykonywane przez naszych uczniów zadanie dotyczy symulacji, przygotowania projektów. Ponadto w firmach następuję dość szybka wymiana sprzętu komputerowego. Ten nowy sprzęt pozwoli naszym uczniom nadążać za tym, co dzieje się na rynku pracy’’ – powiedziała Magdalena Wojtasz, dyrektor ZST.

Zestawy komputerowe będą w dyspozycji poszczególnych szkół.

Projekt dofinansowany w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020, przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.

* Logo

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 225