OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi fachowcy się egzaminują
15 stycznia 2021 roku

Młodzi fachowcy się egzaminują

Ponad 780 uczniów szkół technicznych prowadzonych przez Powiat Ostrowski przystąpiło do egzaminów zawodowych. Pozytywny wynik jest dla nich nie tylko weryfikacją umiejętności nabytych przez lata nauki, ale także formalnym otwarciem drogi zawodowej.

Egzaminy podzielone są na dwa etapy. Pierwsza obejmuje egzamin pisemny, druga to część praktyczna. Utrudnieniem zarówno dla uczniów jak i szkół jest obowiązujący w tym roku reżim sanitarny, w którym egzaminy muszą się odbyć.

* DSC_0341Uczniowie ZSTE podczas egzaminu w latach poprzednich. Fot. archiwum szkoły.

-‘’Stres i nerwy są niemałe, nie tylko z powodu samego faktu egzaminu, ale także tego, że odbywa się on w najtrudniejszym momencie pandemii, bez żadnej taryfy ulgowej’’ – powiedziała Magdalena Wojtasz - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie. – ‘’Matury, egzaminy dla uczniów klas ósmych, zostały zmienione właśnie z powodu pandemii. Egzaminy zawodowe – nie! Robimy je w środku pandemii, w momencie największych obostrzeń. Nie jest to łatwe zadanie. Tym bardziej, że wielu młodych ludzi nie miało praktyk z prawdziwego zdarzenia – powiedziała Dyrektor.

Dyrekcje poszczególnych szkół podkreślają jednocześnie, że czynią wszystko, aby niedogodności dla uczniów były jak najmniejsze.

-‘’Wprowadziliśmy bardzo rygorystyczne procedury. Maseczki i dystans, są wiadomo, obowiązkowe. Ale też mamy oddzielone stanowiska komputerowe, na których trwają egzaminy. Mamy też przygotowane pakiety z przyborami, bo nie można ich sobie pożyczać między uczniami. Musimy zadbać o każdy szczegół, tak by było bezpiecznie. Ale też ważna jest atmosfera. By uczniowie, mimo stresu, czuli się dobrze’’ – powiedziała Beata Matuszczak Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

* DSC_0347

Uczniowie ZSTE podczas egzaminu w latach poprzednich. Fot. archiwum szkoły.

Egzaminy są dla uczniów szkół technicznych przepustką do wykonywania zawodu. Aby tę przepustkę uzyskać konieczne jest uzyskanie 50 procent z części pisemnej i 75 procent z części praktycznej. Dla przypomnienia, do zdania matury wystarczy 30 proc.

Do egzaminów zawodowych przystąpiło w Powiecie Ostrowskim łącznie 786 uczniów. Z tego w Zespole Szkół Ekonomicznych 144. W Zespole Szkół Usługowych 118. W Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych 276. W Zespole Szkół Technicznych 71. W Zespole Szkół Transportowo Elektrycznych 92. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach 85.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 80