OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sportowe Podsumowanie Roku
4 czerwca 2009 roku

Sportowe Podsumowanie Roku

We wtorek, 2 czerwca w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009 Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski nagrodził szkolnych sportowców, trenerów i dyrektorów szkół.

Sport szkolny w powiecie ostrowskim to przede wszystkim udział młodzieży w zawodach odbywających się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Rok szkolny 2008/2009 był bardzo udany dla uczniów szkół powiatu ostrowskiego, odnieśli oni wiele sukcesów, czego dowodem są liczne medale oraz wysoko punktowane miejsca.

W Sportowym Podsumowaniu Roku udział wzięli: Włodzimierz Jędrzejak Starosta Ostrowski, Krzysztof Rasiak Wicestarosta Ostrowski, Zygmunt Lubieniecki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Marek Michalczak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Marian Kocik Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego, Jerzy Kryjom Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz dyrektorzy ze szkół powiatu ostrowskiego, nauczyciele i młodzież.

W naszym powiecie sport jest bardzo dobrze postrzegany i cały czas się rozwija. Każda jednostka oświatowa posiada własną halę sportową. Uczniowie naszych szkół pracują na to, aby ich szkoła osiągała jak najlepsze wyniki w sporcie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, nauczycielom, trenerom i wychowawcom za to, że niejednokrotnie swój wolny czas, swoją wiedzę poświęcają młodym sportowcom. A wszystkim uczniom życzę kolejnych wyników w tych dyscyplinach, w które się angażujecie - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Uczniowie powiatowych szkół startują w ramach Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w 10 dyscyplinach chłopców i dziewcząt. Zwycięscy powiatowych rywalizacji brali udział w dalszych szczeblach rozrywek „Licealiady 2009” i w finale wojewódzkim, gdzie godnie reprezentowali swoje szkoły będąc ambasadorami sportowymi Powiatu Ostrowskiego.

Bardzo się cieszę, że nasza drużyna Ostrovii w tym roku zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Juniorów Starszych. Jest to zespół, który składa się wyłącznie z uczniów Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych. Ale mamy także wspaniałe drużyny koszykówki żeńskiej oraz męskiej przy II Liceum Ogólnokształcącym. W naszym powiecie jest także dużo zawodników i zawodniczek startujących indywidualnie - podkreśla Włodzimierz Jędrzejak.

W bieżącym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w szeregu zawodów sportowych różnych dyscyplin, takich jak: lekkoatletyka, gry zespołowe w tym piłka ręczna, koszykowa, siatkowa i nożna, biegi przełajowe indywidualne i drużynowe, tenis stołowy, pływanie, aerobic oraz szachy.

W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce wywalczyli (podobnie jak w roku ubiegłym) uczniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących, którzy zgromadzili na swoim koncie łącznie 155 punktów. Drugie miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące z dorobkiem 122 punktów, a trzecie I Liceum Ogólnokształcące gromadząc 121 punktów.

Imprezę zorganizował Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 588