OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet Powiatu na 2021 rok
27 stycznia 2021 roku

Budżet Powiatu na 2021 rok

Budżet Powiatu Ostrowskiego na nowy rok po raz pierwszy w historii przekroczył próg 200 mln zł po stronie wydatków. Rekordowo zapowiada się poziom inwestycji. Radni przyjęli jednogłośnie tak zaplanowane finanse powiatu.

Sesja budżetowa Rady Powiatu Ostrowskiego, uważana za jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, odbyła się 26 stycznia 2021 roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w formule on line.

* IMG_20210126_140750Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego (od lewej) i Paweł Rajski Starosta Ostrowski 

Starosta Ostrowski przedkładając projekt uchwały w tej sprawie podkreślił, że prace nad kształtem budżetu trwały od kilku miesięcy, a w projekcie uwzględnione zostały uwagi zgłaszane na różnych etapach powstawania. Główne założenia oraz wskaźniki i planowane inwestycje Starosta przedstawił w prezentacji.

* BLOK PRZED-001Największa iwestycja szpitalna, to budowa nowoczesnego bloku operacyjnego powstanie na trzecim piętrze nowego skrzydła w ostrowskim szpitalu. Po jej zakończeniu cały budynek zostanie w pełni zagospodarowany 

- ‘’Pod względem wielkości wydatków to budżet przełomowy, przekroczyliśmy bowiem pułap 200 mln wydatków. Ważne jest również to, że jest to budżet zrównoważony i odpowiedzialny, zachowujący realizm pod względem tego, co dzieje się wokół nas w gospodarce’’ – powiedział starosta Paweł Rajski.

* Rososzyca_Wielowies_Klasztorna (2)Przebiegająca przez pomnikową aleję brzozową droga Rososzyca - Wielowieś Klasztora, jedna znajwieszych planowanych inwestycji drogowych w 2021 roku 

Wpływy budżetowe zaplanowano na poziomie 178 mln złotych, a wydatki na poziomie przekraczającym 217 mln zł. Planowany deficyt pokryty zostanie z wolnych środków, emisji obligacji oraz dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. W nowym budżecie kwotę 4 mln zł planuje się wydać na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

* Jankow-lakociny XI.2020 (9)Przebiegająca przez teren Gminy Ostrów i Gminy Raszków droga Łąkociny Janków Zaleśny otrzyma nowa nawierzachnię oraz ścieżkę rowerową.

Na inwestycje drogowe przeznaczono ok. 21 mln zł. Biorąc pod uwagę specyfikę dochodów zarówno Zarząd Powiatu, jak i radni mają nadzieję, że kwota ta w ciągu roku znacznie się zwiększy. Jak podkreślał Starosta ok. 2 mln złotych w tej sumie stanowi wsparcie od samorządów gminnych, które dokładają się do realizacji zadań drogowych. Największe inwestycje to dokończenie budowy drogi Janków Zaleśny – Łąkociny wraz z powstaniem ścieżki rowerowej.

* Biskupice_Ol (3)Nowa asfaltowa nakładka powstanie na drodze w Biskupicach Ołobocznych (Gmina Nowe Skalmierzyce)

Modernizacja drogi w Biskupicach Ołobocznych oraz remont drogi Rososzyca – Wielowieś Klasztorna. Każdy z tych projektów to zadanie opiewające na kilka milionów złotych. W wydatkach drogowych zaplanowano także remont ul. Raszkowskiej w Odolanowie. Pod względem wartości to nie największe zadania, ale remont jest zakończeniem remontu powiatowej drogi Kaczory – Baby – Wierzbno.  

* Odolanow-raszkowska (4)Remont ul. Raszkowskiej w Odolanowie zwieńczy realizowany w ostatnich latach remont drogi Wierzbno - Baby - Kaczory

Powiat chce także termomodernizować Bursę Szkolną, kontynuować remonty w szkołach przeznaczając na ten cel ponad 2,3 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki na zdrowie to największe dotyczyć będą budowy nowego bloku operacyjnego (ok. 14 mln. złotych) w ostrowskim szpitalu, remontu ortopedii oraz dokończenia pracowni elektrofizjologii.

* NOwy DPS (2)Budowa nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

-‘’Zadaniem szczególnym naszym przysłowiowym „cztermasztowcem’’ jest budowa nowego Domu Pomocy Społecznej. W tym roku z budżetu przeznaczamy na ten cel 12 mln złotych. Inwestycja idzie planowo do przodu. Do końca roku chcemy zamknąć stan surowy i w przyszłym skupić się już tylko na wyposażeniu’’ – powiedział P. Rajski jednym ze źródeł, z których chce pozyskiwać dodatkowe środki budżetowe jest zagospodarowanie terenów inwestycyjnych.  

* Bursa_termomodernizacjaBursa Szkolna w Ostrowie przejdzie termomodernizację.

Projekt budżetu był przedmiotem oceny poszczególnych klubów radnych.

-‘’Pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem jest to budżet odpowiedzialny i przewidujący aktywność inwestycyjną w różnych obszarach. Nie przestajemy inwestować w szpital, budujemy i remontujemy drogi, powstaje nowy DPS’’ – powiedziała Karolina Dera Szyman ska w imieniu Klubu PiS. – ‘’Przechodzimy przez magiczny pułap 200 mln złotych. Wierzymy, że uda się zrealizować wszystkie zadania. Czeka nas jeszcze przejęcie pałacu w Lewkowie zadanie ważne z punktu widzenia świadomości historycznej i naszej tożsamości’’ – powiedział Andrzej Leraczyk w imieniu klubu Samorządny Powiat. Wskazał także na równoważone wydatki, w których niemal równo po ok. 30 proc. zajmują wydatki na zadania drogowe, budowę DPS i szpital. Radny Michał Wilczura z PSL analizując zaplanowane wydatki majątkowe podkreślił, że mimo gospodarczej niepewności –‘’To nie będzie zachowawczy budżet, w którym patrzymy jak przeżyć, ale jest to budżet, w którym chcemy robić wiele konkretnych rzeczy’’. W opinii radnego siłą tego budżetu są także środki zewnętrzne oraz bezpieczny poziom zaciąganych zobowiązań. Z kolei Bartosz Ziółkowski z Klubu „Przyjazny Powiat’’ wskazał, że nowy budżet Powiatu Ostrowskiego –‘’Powstawał w nadzwyczajnej sytuacji, w której trudno przewidzieć, w jaką stronę będzie ewaluować dochody samorządu. Uważamy, że obecnej sytuacji potrzeba współdziałania. Chcemy wspierać Starostę Zarząd Powiatu w sprawnej realizacji budżetu i jak tylko sytuacja epidemiologiczna pozwoli wrócić do realizacji ważnych dla nas projektów’’ – powiedział szef Klubu.  

W głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali projekt budżetu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 364