OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ranking szkół według Perspektyw
28 stycznia 2021 roku

Ranking szkół według Perspektyw

Zespół Szkół Technicznych znalazł się najwyżej ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski w najnowszym rankingu wydawnictwa Perspektywy.pl. Szkoła zajmując 6. Miejsce w Wielkopolsce i 61 w Polsce w rankingu techników znalazła się w „złotej setce’’ placówek oświatowych.

* ZST

W grupie liceów z terenu Powiatu Ostrowskiego najwyżej sklasyfikowane zostało I liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego.

* DSC_1701

Szkoła zajęła 28 miejscu w Wielkopolsce i 339 miejscu w kraju (330 w zeszłym roku) i dobyła srebrny znak jakości. Na 46 miejscu w Wielkopolsce i 555 w Polsce jest III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła może posługiwać się brązową tarczą jakości.

* III LO

W grupie techników poza ZST, 28 miejsce w Wielkopolsce i 348 w Polsce zajęło Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. 48 miejsce w Wielkopolsce i poza pierwszą 500 rankingu w Polsce zajęło Technikum w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych. 59 miejsce w Wielkopolsce i poza pierwszą 500 rankingu w Polsce przypadło Technikum w Zespole Szkół Usługowych. 79 miejsce w Wielkopolsce i poza pierwszą 500 rankingu zajęło Technikum im. Ernesta Malinowskiego w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 396