OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inteligentnych pomysłów nie brakuje
5 lutego 2021 roku

Inteligentnych pomysłów nie brakuje

Sześć projektów zgłoszono do tegorocznej, V edycji konkursu Techno-Grantów adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Laureatów tego innowacyjnego konkursu powinniśmy poznać w kwietniu 2021 roku.

Konkurs Techno-Grantów organizowany jest od pięciu lat.  Pomysł zrodził się pod wpływem organizowanego w ZST w Ostrowie szkolnego konkursu Elektronik, w którym uczniowie przygotowują swoje wynalazki. Uznano, że aby projekty były bardziej ciekawe warto młodych twórców wesprzeć finansowo. Na ten cel władze powiatu przeznaczyły 50 tys. Regulamin przewiduje, że o pieniądze ubiegać się mogą uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez powiat.

* zarzadZarząd Powiatu Ostrowskiego 

-‘’Nasze Techno-Granty są projektem innowacyjnym nie tylko w skali regionu. Jest to konkretne wsparcie dla młodych wynalazców. Koronawirus pokrzyżował ubiegłoroczne plany w tym zakresie, dlatego cieszę się, że mimo tej sytuacji, nasi uczniowie znów pozytywnie nas zaskoczyli i mamy zgłoszone bardzo ciekawe projekty. Wierzę, że uda się je zrealizować’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wszystkie zgłaszane prace oceniane są zawsze przez panel ekspertów, w skład którego w tym roku weszli: przedsiębiorcy-praktycy: Andrzej Jaroń, Ryszard Masłowski, Andrzej Tanaś, Rafał Tyszko. W dniu 3 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Ostrowskiego zaakceptował rekomendowane przez nich kwoty dofinasowania w wysokości od 2,6 do ok. 6 tys. zł na poszczególne projekty.

* Panel ekspertĂłwPosiedzenie panelu ekspertów

W tym roku 5 projektów zgłoszonych zostało przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Po raz pierwszy w historii jest także praca z liceum ogólnokształcącego. Uczeń I LO chce skonstruować inteligentną  kulę ortopedyczną dla niepełnosprawnych. Ponadto zgłoszono projekt zautomatyzowanego drona z funkcją przenoszenia defibrylatora na miejsce wypadku. Powstanie systemu przywoławczego na potrzeby pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. SensoPark obejmujący parking z wykorzystaniem sieci sensorycznych. Budowę robotycznego ramienia oraz łazik marsjański.   

Gotowe już projekty powinniśmy poznać w kwietniu br. Wtedy także najlepsi otrzymają nagrody finansowe i tytuły Techno-Innowatora, Techno-Idei oraz Techno-Kreatora.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 131