OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy zabieg na chirurgii
5 lutego 2021 roku

Nowy zabieg na chirurgii

Przeszczep flory bakteryjnej jelita grubego czyli stolca wykonano pacjentowi na oddziale chirurgii ostrowskiego szpitala. Był to pierwszy taki przeszczep w Ostrowie Wielkopolskim, a zabieg wykonano pacjentowi po przebytym covidzie z zakażeniem jelit.

Zastosowana metoda wykorzystywana jest na świecie i w Polsce w większych ośrodkach.

Chory, u którego wykonano przeszczep flory bakteryjnej jelita grubego leczony był z powodu zakażenia bakteryjnego jelit bakteriami z rodzaju Clostridia. Jest to często stan zagrażający życiu z powodu utraty dużej ilości płynów i zaburzeń elektrolitowych. Zakażenie to jest często stanem towarzyszącym chorym osłabionym, mającym infekcję wirusowe, szczególnie Covid-19 lub leczonych dużymi dawkami antybiotyków. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna w szpitalach i domach opieki społecznej.

* przychodnia_Ostrow_Wielkp (1)

Lekarze przyznają, że leczenie antybiotykowe nie zawsze wystarcza. Czasami potrzebna jest interwencja chirurga z zastosowaniem właśnie przeszczepu flory bakteryjnej.  

-,,To prosty i przynoszący dobre efekty zabieg. Pozwala szybko wrócić do zdrowia. Endoskopiści z oddziału umieścili próbkę bezpośrednio w jelicie grubym. I teraz te bakterie jakby na nowo zaczynają „mieszkać” w jelicie grubym, a w konsekwencji stan pacjenta się poprawia’’ - powiedział dr n. m. Jarosław Kasperczak, kierownik Oddziału chirurgii w ostrowskim szpitalu.

Żeby mogło dojść do przeszczepu wcześniej musi się znaleźć dawca. Po przebadaniu próbka trafia do laboratorium. Może tam być przechowywana nawet kilka lat i wykorzystana w razie potrzeby. Tak było w przypadku operacji w Ostrowie, a próbka podana pacjentowi przyjechała z laboratorium w Poznaniu.

Pacjentem był starszy mężczyzna, który obecnie czuje się dobrze.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 541