OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bożonarodzeniowe tradycje – wręczenie nagród laureatom z powiatu...
19 lutego 2021 roku

Bożonarodzeniowe tradycje – wręczenie nagród laureatom z powiatu ostrowskiego

W dniu 18 lutego br. w ostrowskim Starostwie Powiatowym odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu Bożonarodzeniowe tradycje. Podczas uroczystości uhonorowano laureatów z powiatu ostrowskiego.

W okresie Świat Bożego Narodzenia Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerem: Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW zaprosiła Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia prowadzące działalność na terenach wiejskich oraz osoby indywidualne zamieszkałe na terenach wiejskich, do udziału w konkurach związanych z bożonarodzeniowymi tradycjami.

Pierwszy konkurs polegał na przygotowaniu tradycyjnych świątecznych wypieków lub dań ukazujących bogate tradycje kulinarne Wielkopolski związane z Bożym Narodzeniem. Drugi konkurs polegał na przygotowaniu tradycyjnej ozdoby, która nawiązuje do tego okresu.

* wreczenie_nagrody_dla_kgw_wysocko_wielkie

Laureatami konkursu kulinarnego Tradycje Bożonarodzeniowe z powiatu ostrowskiego zostali:

KGW w Antoninie za barszcz czerwony z uszkami i drip czekoladowy,

KGW w Wysocku Wielkim za potrawę postne gołąbki wigilijne oraz makową gwiazdę,

Piotr Cuprych za potrawy karpik z przygodzickich stawów w zalewie słodko-kwaśnej oraz karp smażony z przygodzickich stawów.

Laureaci Konkursu Rękodzieła z powiatu ostrowskiego zostali:

KGW w Wysocku Wielkim za przygotowanie eko choinki oraz ozdób świątecznych

KGW w Sobótce za przygotowanie materiałowych bombek.

Laureaci Konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci bonów konsumpcyjnych, które wręczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Upominki laureatom konkursów przekazali także: Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak oraz Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski Dariusz Pryczak.

* wreczenie_nagrody_dla_kgw_sobotka

Konkurs Bożonarodzeniowe Tradycje z uwagi na sytuację epidemiczną zorganizowany został w formie online, mimo to cieszył się dużym zainteresowaniem. Do konkursu kulinarnego zgłosiło się 35 podmiotów, zgłaszając łącznie 40 wypieków i potraw. Do konkursu rękodzielniczego zgłosiło się 37 podmiotów, zgłaszając łącznie 41 ozdób.

* wreczenie_nagrody_piotrowi_cuprychowi

Komisja Konkursowa w składzie: Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Beata Grelowska Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie oraz Michał Pawliczuk Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rawiczu dokonali oceny nadesłanych zgłoszeń.

* weeczenie_nagrody_dla_kgw_antonin

Tekst i foto (4x) za WIR

Wszystkie nadesłane prace obejrzeć można na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod poniższymi linkami:

Dodał(a): Piotr Walkowski
Odwiedzin: 171