OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat wsparł monografię
26 lutego 2021 roku

Powiat wsparł monografię

Przy wsparciu finansowym budżetu Powiatu Ostrowskiego ukazała się książka „Dzieje Świeligowa’’, której autorem jest Roman Niklewicz. Ta obszerna publikacja traktuje zarówno o dziejach miejscowości, jak i jest kroniką czasów współczesnych.

zdjecie

-,,To jedna z tych publikacji niekomercyjnych, które wpisują się w budowę tożsamości lokalnej. Z prośbą o wsparcie finansowe w wydaniu zwrócił się do nas Roman Nyklewicz. To mieszkaniec Świeligowa znany ze swojej działalności bibliotekarskiej, ale także autor ciekawej publikacji o Mirosławie Fericu, pochodzącym z Ostrowa lotniku członku legendarnego dywizjonu 303. Pan Roman przez wiele lat zbierał wszystko, co związane było z jego miejscowością. Byłem zbudowany jego skrupulatnością oraz tym jak bardzo był zdeterminowany, żeby te książkę wydać. Dlatego zdecydowaliśmy się udzielić wsparcia finansowego’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie Dzieje Świeligowa, str. 466. Fot.3 Wincenty Pietrzyk ze swoją krową i baranem w drodze na pasionkę. Zdjęcie zrobiono około 1955 roku.  

Monografii Świeligowa nie powstydziłyby się duże większe miejscowości. Całość zebranego materiału mieści się na 480 stronach książki wydanej w sztywnej oprawie. Autor zaproponował rozdziały poświęcone historii Świeligowa, losom miejscowości w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, przejawom życia społecznego i gospodarczego mieszkańców Świeligowa, środowisku przyrodniczemu. Bardzo ciekawy jest fragment zatytułowany rozmowy z mieszkańcami, w której znajdziemy nie tylko ważne fakty z życia mieszkańców, ale także zachowany język, wiele sformułowań gwarowych charakterystycznych dla regionu. Nie zabrakło wspomnień  ludzi, którzy odeszli. Całość wzbogacają zdjęcia. Książkę wydało wydawnictwo Republika Ostrowska.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 106