OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nową drogą do Wielowsi
16 marca 2021 roku

Nową drogą do Wielowsi

Przebudowa drogi Rososzyca Wielowieś to jedna z największych inwestycji drogowych planowanych w tym roku przez powiat na terenie Gminy Sieroszewice. W sumie wyremontowany zostanie ponad sześciokilometrowy docinek drogi.

zdjecie

Droga Ostrów – Sieroszewice – Rososzyca – Wielowieś to jedna z dróg powiatowych o największym obciążeniu ruchu ze zwiększającym się udziałem w ruchu pojazdów ciężarowych. To droga przebiegająca między zabytkową aleją brzozową w pobliżu Masanowa. W ciągu dwóch lat poprawie ulegnie nie tylko stan nawierzchni, ale powstaną także dodatkowe elementy infrastruktury drogowej.

W dniu 16 marca 2021 w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze poprzedzające rozpoczęcie inwestycji. Szczegółowy projekt tej inwestycji obejmujący kilka segregatorów przedstawiony został przez Piotra Śniegowskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.  

zdjecie

Koszt realizacji całego zadania wyceniony został na ok. 5,5 mln zł.

-,,Przetarg na to zadanie ogłoszony został dużo wcześniej i w połowie lutego poznaliśmy oferty wykonawców. Przystępując wcześnie do przetargu udało się uzyskać znacznie korzystniejszą cenę niż zakładał to kosztorys’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Dzięki przyśpieszeniu procedury udało się więc skrócić czas na sprawy formalne i szybciej będzie można przystąpić do prac po zgromadzeniu wszystkich środków. Inwestycja realizowana będzie z kilku źródeł. Głównym jest budżet Powiatu Ostrowskiego, ale kwotą ok. 0,5 miliona złotych wesprze ją także samorząd Gminy Sieroszewice.

- „W zasadzie czekamy tylko na podpis Premiera i przyznanie środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych na przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie. Wcześniej został on dobrze oceniony na szczeblu wojewódzkim i znalazł się wysoko na liście rankingowej’’ - powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Modernizacja skrzyżowania z planowana sygnalizacją świetlną w Masanowie.

Na spotkaniu w Starostwie obecni byli radni powiatowi Arkadiusz Wojtczak i Zdzisław Jaźwiec, którzy podkreślali, że projekt obejmuje kompleksową modernizację. W ramach prac pojawi się nie tylko nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni. W wielu miejscach wybudowane zostaną chodniki, zatoczki autobusowe, a na wjazdach do miejscowości odgięcia toru jazdy w celu spowolnienia ruchu. W dwóch miejscach, tj. w Masanowie oraz Rososzycy wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna.

W związku z budową marketu w Wielowsi i wiążącym się zwiększonym ruchem pieszych Wójt Anatol Piaskowski wskazał na potrzebę powstania w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 159