OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Coraz więcej chorych
18 marca 2021 roku

Coraz więcej chorych

Potwierdzają się czarne scenariusze dotyczące trzeciej fali koronawirusa! Wzrost zachorowań przekłada oznacza, że zajęte są wszystkie stanowiska respiratorowe w ostrowskim szpitalu, a niemal 100 procentowe obłożenie mają łóżka dla chorych zakażonych wirusem.

W trwającej od ponad roku epidemii koronawirusa decyzją Urzędu Wojewódzkiego w ostrowskim szpitalu kilkakrotnie zwiększano liczbę tzw. łóżek covidowych. Obecnie do leczenia chorych przeznaczonych jest ok.120 łóżek zlokalizowanych na Oddziale Internistycznym „B’’, części Oddziału Laryngologicznego oraz na Oddziale Psychiatrycznym. Ostrowski szpital dysponuje także ok. 15 stanowiskami respiratorowymi dedykowanymi pacjentom w najtrudniejszych stanach chorobowych.

zdjecie

Obserwowany w ostatnich dniach wzrost, a nawet sugerowany przez fachowców, szczyt fali zachorowań może jeszcze bardziej skomplikować dostępność do lecznicy zarówno pacjentom zdrowym, jak i zakażonym wirusem COViD 19.

-,,Z niepokojem śledzimy sytuację epidemiologiczną i analizujemy dane statystyczne pod względem przyrostu nowych zakażeń. Cała sytuacja stawia duże wyzwania zarówno przed Dyrekcją, ale także personelem medycznym oraz pacjentami’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.  

W chwili obecnej ostrowska lecznica nie jest szpitalem jednoimiennym (przeznaczonym tylko dla pacjentów z COVID) nie zapadły w tym zakresie żadne decyzje. Władze Powiatu Ostrowskiego wspólnie z Dyrekcją podjęły działania zmierzające do przygotowania „Planu B’’ zapewniający leczenie wszystkich pacjentów.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 120