OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wiosenne remonty na drogach
25 marca 2021 roku

Wiosenne remonty na drogach

Kilkadziesiąt kilometrów zmodernizowanych dróg, nowych chodników i ścieżek rowerowych powstanie w tym roku na drogach powiatowych. Na ten cel Powiat Ostrowski przeznaczy ponad 21 mln zł, a w ciągu roku kwota ta powinna się jeszcze zwiększyć.

Powiat Ostrowski posiada ponad 500 km dróg na terenie wszystkich gmin znajdujących się na terenie. Co roku właśnie wydatki na drogi należą do największych w budżecie Powiatu Ostrowskiego i tak samo będzie w 2021 roku.

-,,To będzie kolejny dobry rok dla drogownictwa w naszym powiecie. Na chwilę obecną na ten cel przeznaczymy ponad 21 mln zł, a liczymy, że ostatecznie kwotę tę uda się zwiększyć. W tej puli są środki budżetowe powiatu, pozyskiwane z różnych źródeł oraz dofinansowanie z poszczególnych samorządów, za co szczególnie dziękuję’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecieOdcinek do Jankowa Zaleśnego czeka już na wymalowanie pasów i kosmetykę.

Mimo wczesno-wiosennej pory jedną z największych kończących się inwestycji jest modernizacja drogi Łąkociny – Janków Zaleśny. To ważne drogowe ogniwo łączące miejscowości dwóch gmin. Wartość całego projektu wynosi 5,71 mln zł.

zdjeciePrzy drodze powstaje ścieżka rowerowa.

-,,Na ten projekt Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,046 mln zł. Z budżetu Powiatu Ostrowskiego wyasygnowaliśmy 2,558 mln zł, a Gmina Raszków dofinansowała je w kwocie 100 tys. zł.‘’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W zamian powstanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ponad 4,5 km wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikami w terenach zabudowanych. Odnowione zostaną także rowy. Pierwszy etap prac z do Jankowa został już zrealizowany, a obecnie największe front robót jest w Łąkocinach.

zdjecieNajwiększe prace trwają obecnie w Łąkocinach.

Krótki, ale istotny odcinek drogi zrealizowany zostanie na terenie Gminy Odolanów. Chodzi o 400 metrowy odcinek ul. Raszkowskiej. Stanowi ona przedłużenie drogi z Kaczor do Wierzbna, która zrealizowana została w latach poprzednich. Zadanie to kosztować będzie ponad pół  miliona złotych i zostało dofinansowane przez Gminę i Miasto Odolanów.  

W 2021 roku zakończy się także modernizacja drogi w Janisławicach (Gmina Sośnie). W ub. roku na to zadanie przeznaczono ok. 700 tys. zł (ok. 500 tys. z budżetu powiatu i 200 tys. z budżetu gminy). Za tę kwotę udało się wykonać prawie 3 km odcinek.

zdjecieW tym roku wyremontowany zostanie pozostały 3,5 kilometrowy odcinek drogi.

-,,Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że w 2021 wyremontowany zostanie pozostały prawie 3,5 km odcinek tej drogi. Jako powiat przeznaczymy na ten cel ok. 620 tys. zł, a Wójt Gminy dofinansuje je w wysokości 200 tys. zł, za co mu dziękuje’’ – powiedział Starosta P. Rajski.

Dobra informacja także dla mieszkańców Jankowa Przygodzkiego.

zdjecieNowa naiwerzchnia pojawi się także na ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim.

-,,Planujemy remont ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim na brakującym odcinku od zabudowań w kierunku Trzcielin. Będzie to odcinek ok. 1,2 km. Zadanie zostanie zrealizowane w partnerstwie z gminą Przygodzice’’ – powiedział R. Pacholczyk.

Powiat przeznaczy na nie kwotę ok. 350 tys. zł, a Gmina dofinansuje w wysokości 200 tys. zł.

W sumie w tym roku powiat zrealizuje kilkadziesiąt inwestycji drogowych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 145