OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wolontariat - lek na trudne czasy
9 kwietnia 2021 roku

Wolontariat - lek na trudne czasy

Pomoc przynosi korzyści nie tylko tym, którzy ją otrzymują, lecz także tym, którzy obdarowują innych swoim czasem, energią, datkami. Daje poczucie szczęścia i zapobiega depresyjnym nastrojom. Jak wzbudzić w sobie pasję pomagania?

To prawda, że pandemia już po raz trzeci odebrała ludziom na całym świecie radość świąt. Zamiast poczucia bezpieczeństwa, możliwości przebywania z bliskimi, dała często samotność, strach przed jutrem, cierpienie i poczucie straty.

Te negatywne emocje są jak najbardziej zrozumiałe i wiele osób im się poddało. Ale takie pandemiczne święta dały jednak możliwość odkrycia ich prawdziwego sensu. Bo przecież święta to nie tylko upragniony odpoczynek, obfitość zastawionego stołu i miło spędzony czas. To przede wszystkim odkrycie tego, co w życiu jest naprawdę ważne. A ważny jest przede wszystkim drugi człowiek. Okazanie dobra komuś jest oczywiście zbawienne dla tej osoby, która otrzymuje nasz dar, ale pomaganie innym ludziom ma wpływ także na tych, którzy pomagają. Bezinteresowne pomaganie innym jest często źródłem gigantycznej satysfakcji, poczucia spełnienia i lekiem na trudne czasy.

* wielkanocny_wolontariat__6_.jpg

* wielkanocny_wolontariat__5_.jpg

Taką receptą na szczęście kierują się z pewnością wolontariusze IV Liceum Ogólnokształcącego, którzy po raz kolejny włączyli się do akcji charytatywnych organizowanych przez Fundację Wolne Miejsce, która od wielu lat przygotowuje „Wigilie dla samotnych” i „Śniadania wielkanocne dla samotnych” w wielu polskich miastach, również w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z pandemią niemożliwe było zorganizowanie Wigilii i śniadania wielkanocnego tak jak zawsze i spotkania się z samotnymi mieszkańcami Ostrowa przy wspólnym świątecznym stole. Wolontariusze musieli przyjąć inną strategię, aby w bezpieczny sposób dotrzeć do potrzebujących, dostarczyć dary i sprawić, aby poczuli się ważni i potrzebni. Koordynatorami wszystkich przedświątecznych działań w Ostrowie byli państwo Joanna i Marek Robakowscy oraz pani Monika Adamek, którzy przez długie tygodnie planowali działania, motywowali. Działanie wolontariuszy z różnych szkół i przedszkoli skupiało się na przygotowaniu ozdób świątecznych, a przede wszystkim świątecznych paczek z artykułami spożywczymi i upominkami. Uczniowie IV LO w grudniu mieli za zadanie przygotować kartki świąteczne i drobne prezenty, a w kwietniu zebrać 500 główek czosnku potrzebnego do ugotowania wielkanocnego żurku. Włączyli się do akcji pakowania świątecznych paczek, a następnie rozwożeniu ich w Wigilię i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych pod zgłoszone wcześniej adresy.

Agnieszka Dukowicz – Kujawa, nauczyciel IV LO

Odwiedzin: 439