OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spawacze będą jeszcze bardziej poszukiwani
12 kwietnia 2021 roku

Spawacze będą jeszcze bardziej poszukiwani

Na nowoczesnej, sterowanej numerycznie wycinarce plazmowej do cięcia blach mogą się kształcić uczniowie w pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie. Urządzenie zakupione z funduszy unijnych właśnie trafiło do szkoły.

* IMG_20210409_093828

Powstała wraz z wybudowaniem CKP pracownia spawalnicza to jedno z najnowocześniejszych miejsc do nauki tego zawodu w regionie.

* IMG_20210409_091804

 -,,Ten zestaw pomocy dydaktycznych zakupiono w celu poszerzenia zakresu kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych o zagadnienia projektowania i automatyzacji procesów spawalniczych’’ – powiedział Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, w ramach którego funkcjonuje CKP.

Wyposażenie pracowni spawalniczej to nie jedyny ostatnio nabytek. Pobliska szkolna pracownia komputerowa wzbogaciła się także o 10 laptopów inżynierskich. Inwestycja w tę dziedzinę to dostęp do wiedzy i umiejętności dla wielu grup zawodowych związanych z nowoczesną obróbką metali: spawaczom, ślusarzom, mechanikom, monterom maszyn i urządzeń oraz technikom mechanikom.

* IMG_20210409_091956

Nowa wycinarka współpracuje z systemem komputerowym. Pozwala to na precyzyjne programowanie bardzo skomplikowanych pod względem kształtów elementów. Dodatkowo urządzenie jest bardzo ekonomiczne. Tak bowiem dopasowuje wycinane kształty, a by ilość odpadów była niewielka.

-,,Jesteśmy regionem, w którym firmy specjalizują się w obróbce metali, od małych elementów po kolejowe wagony. Dlatego tak ważne jest, by nasze szkoły zawodowe nieustannie się modernizowały, żeby nie odbiegły pod względem technologicznym od tego, co uczniowie spotkają w życiu zawodowym. Dzięki takim pracowniom młodzi ludzie nabywają umiejętności, które są kluczowym atutem na rynku pracy’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* IMG_20210409_092232

Powiat Ostrowski wspomaga w tym szkoły korzystając z finansowego wsparcia Unii Europejskiej. W ramach programu „Be Inn - Kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o Innowacje”kupujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, wdrażamy do nowych technologii 16 nauczycieli i podnosimy kompetencje zawodowe poprzez dodatkowe szkolenia i staże 185 uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 842 418,26 zł, z tego 1 658 176,43 zł pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

* IMG_20210409_093818

Uczniowie doskonale wiedzą, co im przewagę na rynku pracy. Przejawia się to chociażby w zainteresowaniu kursami spawalniczymi. Pierwsza grupa otrzymała stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym książeczki spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zdobyte w kursach w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Powiat Ostrowski już w 2018 r. A w kolejce o uzyskanie takich umiejętności czeka kolejna grupa kilkuset uczniów. Nowy plazmowy „ploter’’ z pewnością to zainteresowanie podtrzyma.

 

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 102