OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wirtualne Drzwi Otwarte za nami!
21 kwietnia 2021 roku

Wirtualne Drzwi Otwarte za nami!

W dniu 17 kwietnia 2021 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się Drzwi Otwarte ONLINE. Nowe doświadczenie wymuszone zostało przez panującą w Polsce sytuację epidemiczną.

* Spotk_z_p_Dyr_7

Już od kilku tygodni wydarzenie zapowiadane było przez szkolną stronę internetową, szkolny FB i Instagram. Dla powodzenia akcji nie bez znaczenia było też przekazanie informacji o wydarzeniu do szkół podstawowych w mieście, powiecie i powiatach ościennych.

* Matematyka_4

W tym dniu na stronie internetowej www.3liceum.pl w zakładce Drzwi Otwarte zostały udostępnione linki do spotkań na platformie Google Classroom z nauczycielami i uczniami III LO, którzy zaprezentowali proponowane przez nas klasy i profile w aktualnej ofercie edukacyjnej.

* biol-chem 5

Kandydaci do szkoły i ich rodzice mielimożliwość nie tylko zaznajomienia się z naszą ofertę edukacyjną, ale również porozmawiania z Dyrekcją, Nauczycielami i Uczniami. Była też okazja, aby pospacerować korytarzami Naszego Liceum i poznać jego arkana. W rolę przewodnika wcielił się pan Piotr Szczepaniak, nauczyciel historii. Filmik można obejrzeć klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=9bgEwY3lSF4

* biol-chem 9

Wyzwanie zorganizowania w formie online spotkań z uczniami klas ósmych szkół podstawowych w rezultacie okazał się sukcesem.

Tych, którym nie udało się nas odwiedzić w pierwszym terminie, zapraszamy na Wirtualne Drzwi Otwarte BIS - 8 maja 2021 r.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 121