OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Fundusze dla szpitala i na drogi
27 kwietnia 2021 roku

Fundusze dla szpitala i na drogi

Na poprawę warunków diagnostyki i leczenia pacjentów w związku z Covid-19 oraz na remonty dróg Powiat Ostrowski otrzymał wsparcie z funduszy rządowych. W walce z pandemią mają pomóc także punkty szczepień masowych, które na terenie Powiatu Ostrowskiego powstaną w pięciu lokalizacjach.

Na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. z przedstawicielami mediów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała o wsparciu, jakie trafi do powiatowego szpitala w Ostrowie oraz na inwestycje drogowe.

-„Chciałabym podziękować Panu Dyrektorowi oraz całemu zespołowi medycznemu ostrowskiego szpitala za wykonana pracę, za systematyczna troskę i włączanie się w działania, które efektywnie wzmacniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. To szpital, który bardzo aktywnie włączył się w walkę z epidemią koronawirusa’’ - powiedziała minister Marlena Maląg.

* dsc_0491.jpg

Ta aktywność szpitala została doceniona, co skutkuje przyznaniem kolejnych środków. Najnowszym projektem jest „poprawa warunków diagnostyki i leczenia pacjentów w związku z Covid-19”. Na ten cel ostrowski szpital otrzyma 4.937.255 zł rządowych środków. Pieniądze zostaną przeznaczona na najpilniejsze szpitalne zadania: remont oddziałów izolacyjnych, modernizację sieci gazów medycznych, modernizację sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

– „Niestety, infrastruktura szpitalna nie nadąża za ilością pacjentów, którzy są leczeni na oddziałach izolacyjnych. Oczywiście z tych pieniędzy zostanie kupiona aparatura medyczna. Będą to: cyfrowy aparat RTG, aparat USG, cała ilość dodatkowego sprzętu typu optiflow, kardiomonitory, pompy infuzyjne, która uzupełni naszą bazę sprzętową” – poinformował Dariusz Bierła, dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0596.jpg

Na spotkaniu poinformowano również, że na terenie Powiatu Ostrowskiego powstaną nowe punkty szczepień masowych oprócz już działającego na terenie powiatowego szpitala: w hali widowiskowej „Arena Ostrów”, a także w Nowych Skalmierzycach, w Raszkowie i Sieroszewicach.

Zespoły szczepienne już powstają w szpitalu, który przejął na siebie ciężar zabezpieczenia medycznego i przeprowadzenia procesu szczepień. Wszystkie punkty szczepień masowych mają działać już w maju.

Podczas spotkania przekazano także symboliczny czek na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych. Na ten cel Powiat Ostrowski otrzyma ponad 11 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na remont drogi Rososzyca – Wielowieś, Łąkociny – Janków Zaleśny oraz nawierzchni drogi w Biskupicach Ołobocznych.

- „W imieniu Starosty, Zarządu Powiatu chciałbym podziękować za przekazane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i modernizacje dróg. Dla naszego powiatu, który ma ponad 500 km dróg do utrzymania jest to znacząca pomoc” – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* dsc_0587.jpg

W spotkaniu udział także wzięli posłowie na Sejm: Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński oraz grupa radnych powiatowych.

Odwiedzin: 122