OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lekcja on-line z aktorem
28 kwietnia 2021 roku

Lekcja on-line z aktorem

Uczniowie z klasy humanistyczno-filmowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim rozmawiali on-line z aktorem Sebastianem Stankiewiczem, który chętnie podzielił się swoimi zawodowymi doświadczeniami.

Nietypowa lekcja miała miejsce w poniedziałek, 25 kwietnia 2021r. Klasa 2a(p) miała okazję spotkać się zdalnie, ze znanym aktorem filmowym i teatralnym – Sebastianem Stankiewiczem, laureatem wielu nagród, m.in. za drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z racji swoich filmowych zainteresowań, zgodnie z wybranym przez siebie profilem, uczniowie mogli dowiedzieć się  „z pierwszej ręki” jak wygląda dzień zdjęciowy aktora, przygotowanie do roli, praca nad opanowaniem tekstu, czy zapanowanie nad stresem podczas występu na scenie.

* spotkanie_z_aktorem1.jpg

–„Nasz gość, podczas prawie dwugodzinnego połączenia, zarażał swoją energią, snuł ciekawe opowieści dotyczące aktorskiego życia. Wyraził też uznanie dla wiedzy i zaangażowania uczniów, uczestniczących w tym niezwykłym spotkaniu” – informuje Wojciech Kałuża, nauczyciel IV LO, organizator spotkania.

Co ciekawe aktor zapowiedział osobisty przyjazd do IV LO, gdy pozwolą na to epidemiologiczne warunki, by osobiście przeprowadzić warsztaty dla młodych adeptów sztuki filmowej.

Odwiedzin: 71