OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piąta edycja TECHNO-GRANTÓW podsumowana
29 kwietnia 2021 roku

Piąta edycja TECHNO-GRANTÓW podsumowana

Sześć wynalazków brało udział w tegorocznej edycji konkursu na TECHNO - GRANT, projekcie, który wspiera młodych wynalazców ze szkół Powiatu Ostrowskiego. Tę rywalizację na innowacyjne rozwiązania udało się przeprowadzić mimo epidemicznych trudności.

Rozstrzygnięcie V. edycji konkursu odbyło się 29 kwietnia 2021 roku. Wcześniej uczniowie po otrzymaniu dofinansowania mieli czas na realizację swoich pomysłów. Efekty pracy oceniał niezależny panel ekspertów reprezentujący m.in. sektor przedsiębiorców w składzie: Andrzej Jaroń, Ryszard Masłowski, Andrzej Tanaś i Rafał Tyszko.

* a_panel_ekspertow.jpg

-,,Gratuluję wszystkim nagrodzonym i cieszę się, że mimo okoliczności udało się Wam zrealizować swoje projekty. Obostrzenia sprawiają, że nie możemy Waszych sukcesów celebrować na dużej gali, ale w żaden sposób nie umniejsza to temu, jak wiele pracy umiejętności, ale także wyobraźni trzeba było zaangażować do ich powstania. Tym bardziej, że wiem iż na etapie już budowy pojawiały się problemy, na które na bieżąco reagowaliście. Serdecznie Wam gratuluję’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* b_starosta.jpg

Wszystkie projekty, które dostały dofinansowanie z powiatu oceniane były przez Panel Ekspertów, który zadecydował o przyznaniu konkretnych tytułów i nagród finansowych. Zarząd Powiatu zaakceptował te propozycje bez uwag.

W sumie przyznano dwa wyróżnienia. Pierwsze Wyróżnienie w kategorii TECHNO - INNOVATOR oraz nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Jan Szydłowski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie za projekt pn. „zwiększenie bezpieczeństwa seniorów i osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem inteligentnej kuli ortopedycznej. Opiekunem projektu był Tomasz Jędrzejak.

Projekt prototypu „Inteligentnej kuli dla seniora IKO” ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa seniorom, cierpiącym na dolegliwości związane z poruszaniem, chorobami płuc, wrażliwością na słoneczne promieniowanie ultrafioletowe jak również wysoką i niską temperaturę. Zabezpiecza również przed zagrożeniem zewnętrznym jakim jest tlenek węgla.

- „Kula wyposażona jest w możliwość automatycznego oświetlenia drogi i sygnalizacji w trudnych warunkach atmosferycznych. Innowacyjność projektu polega także na wyposażeniu urządzenia w różnorodne moduły czujników zarządzane przez mikroprocesor według opracowanego inteligentnego algorytmu. Kula wysyła alarm SMS-em opiekunowi osoby starszej, przy wystąpieniu określonego zagrożenia wykrytego przez czujniki. Wyposażona jest także w wiele zespołów monitorujących bezpieczeństwo na różne sposoby’’ – powiedział autor projektu.

* wyroznienie_j__szydlowski__1_.jpg

Drugie wyróżnienie w kategorii TECHNO - INNOVATOR oraz nagroda w wysokości 1000 zł trafiła do uczniów Zespołu Szkół Technicznych: Jakuba Rosińskiego i Jakuba Wojdziaka za opracowanie „systemu wspomagania pensjonariuszy DPS za pomocą sieci sensorycznych”. Opiekunem projektu był Paweł Sobczak.

Głównym celem projektu było stworzenie opaski, dzięki której osoby starsze znajdujące się w domach opieki społecznej, w łatwy sposób mogą być monitorowane przez swoich opiekunów. Opaski zawierają takie czujniki, jak 10 bitowy (LIS3DH) czujnik ruchu, 3-osiowy akcelerometr, czujnik temperatury oraz czujnik pola magnetycznego. Za pomocą opasek można sprawdzić, czy dana osoba się przewróciła, bądź potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. Podczas konfigurowania opasek w systemie, można dołączyć kartotekę pensjonariusza, co w łatwy sposób pozwoli na stworzenia pełnej bazy danych pensjonariuszy i szybki dostęp pracownikowi DPS-u do ważnych informacji na temat pensjonariusza, takich jak. uczulenie, niezbędne leki itp.

* wyroznienie_siec_dps__2_.jpg

W kategorii TECHNO IDEA tytuł VICE TECHNO - IDEA oraz nagrodę w wysokości 2.400 zł otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych Patryk Migaj, Jan Kalak, Marcin Kryjom za „SensoPark - Autonomiczny parking z wykorzystaniem sieci sensorycznych”. Opiekunem projektu był Paweł Sobczak.

SensoPark to system parkingów wraz z dedykowanym oprogramowaniem, który wyświetla informacje o zajętości danego parkingu, a także o liczbie poszczególnych miejsc na nim. Dodatkowo obsługuje funkcję rezerwacji miejsc oraz zdalnego otwierania szlabanu. Dostęp do parkingów jest umożliwiony za pośrednictwem strony internetowej z wyszukiwarką miejscowości. Projekt jest podzielony na 4 segmenty. Strona Internetowa, aplikacja na telefon, czujniki sensoryczne oraz makieta. Jedną z ważnych cech systemu jest wysoka skalowalność oraz możliwość dostosowania się do różnego typu zapotrzebowania, wymagań, czy ograniczeń.

* vice_techno_idea__1_.jpg

Tytuł TECHNO - IDEA oraz nagrodę w wysokości 6.700 zł zdobył zespół uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w składzie Bartłomiej Jarczak, Dominik Kołodziej, Maciej Siedlecki za „Autonomiczny pojazd badawczy przystosowany do eksploracji niesprzyjających środowisk – „Marsjański Łazik Possibility”. Opiekunem projektu był Sławomir Szymanowski.

-,,Łazik jak inni jego poprzednicy ma kilka celów. Są nimi zadania związane z geologią, astrobiologią, zbieraniem próbek i przygotowaniem szeregu informacji, które będą pomocne przy ewentualnej kolonizacji tej planety. Rozpoczęcie tej misji (eksploracji Marsa – przyp.) spowodowało, że postanowiliśmy zbudować własnego łazika, który byłby wstanie wypełnić choć część zadań jakie ma przed sobą Perseverance oraz, aby zrozumieć problemy jakie musieli pokonać konstruktorzy. Chcemy doświadczyć co dzieje się z technicznego punktu widzenia, 225 milionów km stąd, na Marsie’’ – powiedzieli o swoim projekcie autorzy łazika.

* techno_idea__1_.jpg

* techno_idea_lazik__2_.jpg

Tytuł TECHNO - KREATOR oraz nagrodę w wysokości 3.700 zł zdobyli uczniowie Jakub Zmyślony i Michał Moskwa reprezentujący Zespół Szkół Technicznych za „Robotyczne ramię – Artesia’’. Opiekunem projektu był Paweł Sobczak.

-,,Ramię jest projektem skierowanym w stronę szkół i ośrodków edukacyjnych. Dzięki niemu każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania, będzie mógł poszerzyć lub zapoczątkować swoją wiedzę na temat robotyki, elektroniki oraz programowania robotów. Jest ono świetnym środkiem dydaktycznym. Projekt został wykonany z możliwością wymiany i rozbudowy elementów i został wydrukowany na drukarce 3D, co daje możliwość łatwej edycji komponentów’’ - powiedzieli autorzy.

* techno_kreator.jpg

* techno_kreator__1_.jpg

Tytuł TECHNO – INNOVATOR oraz nagrodę w wysokości 5.200 zł zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych Mikołaj Koło, Filip Szafraniak, Mikołaj Kłakulak za projekt: „Zautomatyzowany dron z AED’’.

 -,,Projekt składa się z drona wraz ze stacją, która w automatyczny sposób otwiera i wysuwa go. Głównym celem projektu jest wsparcie Centrum Pogotowia Ratunkowego. Rolą stacji z dronem jest w zautomatyzowany sposób przeprowadzić lot wraz z lądowaniem dostarczając na miejsce wypadku defibrylator (z punktu A do punktu B). W zatłoczonym mieście wdrożenie takiego rozwiązania przyspieszyłoby dostarczenie pomocy nawet dwukrotnie’’ – poinformowali młodzi wynalazcy.

* techno_innovator__2_.jpg

* techno_innovator__4_.jpg

Paweł Sobczak, nauczyciel ZST, opiekun największej liczby projektów w tegorocznej edycji oraz poprzednich podziękował władzom powiatu za wsparcie pozwalające młodym ludziom realizować swoje pomysły. Wiele z tych prac trafia następnie na konkursy ogólnopolskie oraz olimpiady wiedzy i innowacji technicznych.

* techno_innovator__kreator_p__sobczak__7_.jpg

Odwiedzin: 432