OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zdalna pomoc terapeutyczna
30 kwietnia 2021 roku

Zdalna pomoc terapeutyczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie zawieszenia działalności nie zapomina o swoich podopiecznych. Od 29 marca trwają zajęcia zdalne z terapeutami, a osoby niepełnosprawne chętnie z takiej formy korzystają.

Pandemia koronawirusa odbiła swoje piętno na każdej dziedzinie życia społecznego. Zmiany nie ominęły Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim.

- „W trakcie pandemii musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości i reżimie sanitarnym. Nie chcąc tracić kontaktu z podopiecznymi ośrodek wraz z wprowadzeniem obostrzeń przeszedł w tryb pracy online” – wyjaśnia Małgorzata Pieczewska p.o. Dyrektora ŚDS.

Terapeuci poszczególnych pracowni określili zakres zajęć, a uczestnicy wyrazili akces do ich wykonania podczas łączeń internetowych. Zajęcia online odbywają się codziennie. Każdy uczestnik może wybrać warsztaty w pracowni, która szczególnie go interesuje.

* zajecia_zdalne_w_sds__1_.jpg

- „Jest grupa podopiecznych, która chętnie korzysta ze wszystkich proponowanych treningów. To bardzo ważne, by osoby niepełnosprawne miały możliwość ciągłej rehabilitacji społecznej i zawodowej, dzięki pracy zdalnej można tą misję kontynuować” – dodaje M. Pieczewska.

Osoby, które nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach online, wykonują zadania samodzielnie w domach, korzystając z wcześniej przygotowanych przez terapeutów materiałów i zestawów ćwiczeń, które są dowożone busem ŚDS.

- „Pracownicy ŚDS utrzymują stały kontakt telefoniczny z uczestnikami i ich rodzinami. Na bieżąco omawiane są  potrzeby podopiecznych, w odpowiedzi na zgłaszane trudności udzielana jest konkretna pomoc, jak na przykład rozmowa telefoniczna z psychologiem czy udzielanie wskazówek dotyczących terapii. Przekazywane są na bieżąco informacje dotyczące aktualnie obowiązujących obostrzeń – informuje dyrektor ŚDS.

Zaraz po majówce podopieczni wrócą do placówki na zajęcia stacjonarne w ramach rotacyjnych grup przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Na ten moment wszyscy czekają z wytęsknieniem, ponieważ ŚDS jest drugim domem dla 80 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

Odwiedzin: 109