OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2021 roku

Święto Konstytucji 3 Maja

W 230 rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” w ostrowskiej Konkatedrze odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Miasta oraz złożono kwiaty pod pomnikiem ks. kardynała M. H. Ledóchowskiego.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ten doniosły moment w historii Polski każdego roku upamiętniany jest w ostrowskiej Konkatedrze. W samo południe odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny i Miasta oraz śp. Henryka Kubery Honorowego Obywatela Miasta.

zdjecie

Podczas nabożeństwa odsłonięto również tablicę upamiętniającą księdza ppłk. Andrzeja Niwę, kapelana Wojska Polskiego zamordowanego w Charkowie w 1940 roku.

zdjecie

Tegoroczne obchody, podobnie jak poprzednie, ze względu na pandemię odbyły się bez specjalnej oprawy muzycznej, bez udziału licznych pocztów sztandarowych, delegacji organizacji społecznych i szkół.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. kardynała Mieczysława Halki Ledóchowskiego wzniesionego jako wotum Wielkopolski za odzyskaną wolność po latach zaborów.

zdjecie

Powiat Ostrowski reprezentował Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowane było przez Prezydent Beatę Klimek, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Lisieckiego oraz Radnych Miejskich.

Odwiedzin: 68