OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2021 roku

Święto Konstytucji 3 Maja

W 230 rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” w ostrowskiej Konkatedrze odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Miasta oraz złożono kwiaty pod pomnikiem ks. kardynała M. H. Ledóchowskiego.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ten doniosły moment w historii Polski każdego roku upamiętniany jest w ostrowskiej Konkatedrze. W samo południe odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny i Miasta oraz śp. Henryka Kubery Honorowego Obywatela Miasta.

* dsc_0820.jpg

Podczas nabożeństwa odsłonięto również tablicę upamiętniającą księdza ppłk. Andrzeja Niwę, kapelana Wojska Polskiego zamordowanego w Charkowie w 1940 roku.

* dsc_0833.jpg

Tegoroczne obchody, podobnie jak poprzednie, ze względu na pandemię odbyły się bez specjalnej oprawy muzycznej, bez udziału licznych pocztów sztandarowych, delegacji organizacji społecznych i szkół.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. kardynała Mieczysława Halki Ledóchowskiego wzniesionego jako wotum Wielkopolski za odzyskaną wolność po latach zaborów.

* dsc_0843.jpg

Powiat Ostrowski reprezentował Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowane było przez Prezydent Beatę Klimek, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Lisieckiego oraz Radnych Miejskich.

Odwiedzin: 76