OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowska porodówka wysoko w rankingu
5 maja 2021 roku

Ostrowska porodówka wysoko w rankingu

Ostrowska porodówka w „czubie” najchętniej wybieranych w Wielkopolsce przez rodzące. Ostrów wyprzedziły tylko kliniki i szpitale poznańskie, a na świat przyszło u nas prawie 2000 dzieci.

* DSC_1531

Ranking przygotowany został przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Poznaniu. Wielkopolski NFZ przeprowadził coroczną analizę statystyk odnotowywanych porodów, by sprawdzić jak tym razem prezentują się te liczby i gdzie najczęściej rodzą pacjentki.

–,,Choć nie brak stosujących różne kryteria rankingów prezentujących „najlepsze porodówki w Wielkopolsce”, to jednak niezależnie od nich najważniejszym i najlepszym wyznacznikiem są wybory pacjentek’’ – powiedziała Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2020 r. na 36 oddziałach położniczo-ginekologicznych w Wielkopolsce do dyspozycji pacjentek było ponad 1,4 tys. łóżek. 52 proc. tej bazy znajduje się w subregionie poznańskim, gdzie w ubiegłym roku odnotowano 19 tys. porodów.

Ostrowski szpital po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce. Wyprzedziły go tylko placówki z Poznania. W Ostrowie na świat przyszło prawie 2 tys. dzieci.

-,,Ten sukces cieszy podwójnie. Dla nas jako organu prowadzącego szpital jest to nie tylko recenzja pracy personelu tego oddziału napisana przez pacjentki, ale w jakimś sensie także potwierdzenie zasadności prowadzonych inwestycji w służbę zdrowia’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_1539

Tylko w minionym roku Powiat Ostrowski przeznaczył ok. 3 mln zł na kompleksowy remont oddziału ginekologiczno-położniczego. W zamian pacjentki mają komfortowe dwuosobowe sale z klimatyzacją z nowoczesnym wyposażeniem. Dodatkowo zakupione zostały dwa nowoczesne łóżka porodowe.  

Utrzymująca się wysoka ilość porodów cieszy tym bardziej, że jak wynika ze statystyk NFZ ilość porodów per saldo spada.  Grudzień ubiegłego roku był miesiącem z najniższą liczbą porodów w ostatnich pięciu latach. Dziewięć miesięcy po wybuchu pandemii COVID-19 odnotowano o ok.20 proc. mniej porodów niż w analogicznym okresie rok wcześniej (w 2019).

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 124