OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oświatowa Grupa Wymiany Doświadczeń
5 czerwca 2009 roku

Oświatowa Grupa Wymiany Doświadczeń

W miniony piątek, 29 maja przedstawiciele ościennych powiatów przybyli do Ostrowa, aby wspólnie dyskutować o problemach kształcenia zawodowego. Samorządowcy z Południowej Wielkopolski i Dolnegośląska skupieni w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń, mieli okazję zwiedzić bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

IV spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń odbyło się w piątek, 29 maja w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Skupieni wokół GWD przedstawiciele ościennych powiatów swoje spotkania poświęcają problematyce związanej z zarządzaniem oświatą w samorządach powiatowych.

Koncepcja Grupy Wymiany Doświadczeń skopiowana jest z praktyk norweskich. W Norwegii takie grupy funkcjonują od lat. Samorządowcy różnych szczebli spotykają się i podejmują decyzję w jakiej dziedzinie chcą wymienić się doświadczeniami. Ze względu na ogrom zadań, jakie realizują samorządy członkowie Grupy koncentrują się na wybranym zagadnieniu, odwiedzają się i oglądają jak to jest zorganizowane w poszczególnych samorządach. Na miejscu dokonywane są badania (przede wszystkim ilościowe) i wyliczane są pewne wskaźniki. Na tej podstawie dokonuje się porównania jaki samorząd najlepiej realizuje dane zadanie i czy warto się od niego uczyć.

My w swojej pracy skoncentrowaliśmy się na kształceniu zawodowym, bo uczestnicy stwierdzili, że najważniejsze w obecnej dobie jest kształcenie dla zawodu. W ramach tego, w szkołach Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego za pomocą ankiety przeprowadzone zostały badania zadowolenia uczniów, nauczycieli i pracodawców kształcenia zawodowego. – wyjaśnia Zbigniew Czepelak, koordynator GWD – Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami tych ankiet i mają możliwość dyskutować co zrobić, żeby zadowolenie konsumentów usług oświatowych było największe. – dodaje Czepelak

Zarówno wyniki badań, jak i zaprezentowane przez Eugeniusza Namysła, dyrektora ZST wnioski z wcześniejszej konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego, stały się polem do wymiany spostrzeżeń i opinii. O powiatowych doświadczeniach mówił również wicestarosta, Krzysztof Rasiak.

Na spotkaniu poruszyliśmy wiele problemów związanych z kształceniem zawodowym i ogólnie z oświatą. Omówiliśmy najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa zawodowego. Podzieliliśmy się uwagami dotyczącymi wprowadzonego elektronicznego naboru do szkół oraz zagrożenia niżem demograficznym. Tematyka spotkania dotyczyła również finansowania kształcenia zawodowego, wadliwego systemu egzaminów zawodowych, konieczności uelastycznienia ram programowych i dostosowania ich do wymagań rynku pracy. - wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Rasiak

Najczęściej efektem spotkań w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń jest wprowadzanie zmian organizacyjnych w poszczególnych samorządach oraz, ocena czy rozwiązania sąsiadów są lepsze czy gorsze.

To już trzeci rok spotkań w ramach GWD, poprzednio spotykały się samorządy województwa małopolskiego i podkarpackiego. To jest druga edycja i obejmuje Wielkopolskę i Dolnyśląsk. Formuła tych spotkań się sprawdza, bo każdy samorządowiec trochę jednak zmienia w swojej pracy, widząc coś ciekawego w funkcjonowaniu innych. – mówi Zbigniew Czepelak

Ale to nie wszystko. Wnioski, które Grupa formułuje kierowane są do Ministra Edukacji i innych władz państwowych. Tym sposobem Grupa inicjuje zmiany przepisów, zmiany sposobu finansowania jednostek oświatowych i przepływu środków. Często w spotkaniach Grupy uczestniczą przedstawiciele Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich, którzy wspierają jej postulaty. Tym razem dyskusji przysłuchiwał się dr Jacek Nowak ze Związku Miast Polskich.

Te zmiany powoli, ale się dokonują. Jeżeli choć jeden z wniosków tutaj formułowanych na przykład dotyczący doskonalenia metodycznego czy finansowania szkół rolniczych i dzisiejszy wniosek odnośnie spraw programowych i egzaminów zewnętrznych zdobędzie poparcie, to będzie sukces nas wszystkich. – zaznacza koordynator GWD, Zbigniew Czepelak

Na koniec uczestnicy spotkania zwiedzili bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

Odwiedzin: 572