OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wsparcie szkół w walce z COVID-19
10 maja 2021 roku

Wsparcie szkół w walce z COVID-19

Zapas środków dezynfekcyjnych pokrywający zapotrzebowanie do końca bieżącego roku kalendarzowego oraz specjalistyczne terminale do pomiaru temperatury i mobile stacje do dezynfekcji rąk otrzymało sześć szkół technicznych z terenu powiatu Ostrowskiego. Zakupy były możliwe dzięki oszczędnościom po rozliczeniu funduszy unijnych realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.  

zdjecie

Formalne przekazanie umów na sprzęt do walki z COVID-19 dla szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego odbyło się 10 maja 2021 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie. Uczestniczyli w spotkaniu Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Beata Klimek Prezydent Ostrowa i Wiceprezes Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko Ostrowska, Paweł Rajski Starosta Ostrowski i Członek Zarządu SAKO, Ewa Milewska Dyrektor Biura SAKO oraz dyrektorzy szkół technicznych z terenu powiatu.

zdjecie

-,,Wszyscy czekamy na powrót uczniów do szkół. Na ich przyjście trzeba się przygotować także od strony, która przynosi żniwo choroby i śmierci. Z radością przyjmujemy ten prezent, dedykowany szkołom o profilu technicznym, który obejmuje konkretne urządzenia i materiały higieniczne, dzięki którym uczniowie mogą się poczuć bezpiecznie’’ -  powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Cały projekt obejmował kwotę ponad 720 tys. zł z tego dla Powiatu Ostrowskiego wydatkowano kwotę 244 620,66 zł, na która składa się wkład własny Powiatu w wysokości 29 354,48 zł oraz dofinansowanie z WRPO 2014+ w kwocie 215 266,18 zł. Dla szkół z Powiatu Ostrowskiego zakupiono: 6 terminali do pomiaru temperatury i wykrywania maseczki, 36 mobilnych stacji wolnostojących do dezynfekcji rąk z 4 dozownikami każdy, 648 szt. 5 litrowych płynów do dezynfekcji rąk do mobilnych stacji, 6 zamgławiaczy do dezynfekcji powierzchni, 270 szt. 5 litrowych płynów do dezynfekcji powierzchni, 5 280 szt. 1 litrowych żeli antybakteryjnych do dezynfekcji rąk oraz 144 szt. 5 litrowych żeli do dezynfekcji rąk.

zdjecie

-,,Gratuluję, że udało się dokonać zakupów ze środków WRPO przy wsparciu finansowym poszczególnych samorządów. Jet to wyposażenie dla szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Kaliskiego i miasta Kalisza.’’ – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

zdjecie

-,,Cieszymy się, że w ramach Aglomeracji możemy także wspierać projekty edukacyjne. To projekt specyficzny bo dedykowany przede wszystkim bezpieczeństwu. Każda inicjatyw, która w jakimkolwiek stopniu pomaga walczyć z wirusem jest potrzebna.’’ – powiedziała B. Klimek.

zdjecie

Jak podkreśliła Ewa Milewska,  oszczędność w kwocie 728 883,88 zł. powstała w wyniku podpisanych umów w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, Poddziałania 8.3.5. WRPO 2014+ pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Wsparciem rzeczowym pozwalającym na walkę z COVID-19 objętych zostało 17 placówek oświatowych z terenu Aglomeracji.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 92