OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Prężna współpraca polonistów
11 maja 2021 roku

Prężna współpraca polonistów

Liczna grupa polonistów szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego kończy drugi rok spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”. Zespół funkcjonuje w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Koordynatorem sieci jest ostrowianka dr Małgorzata Juda-Mieloch, obecnie konsultant ODN, niegdyś polonistka w III LO i IV LO.

Inicjatywa spotkań powstała w związku z wdrażaniem w szkołach średnich nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2018/2019. To wówczas pojawiła się żywa potrzeba spotkań i rozmów, wymiany doświadczeń oraz materiałów dydaktycznych. W pierwszym roku funkcjonowania sieci poloniści spotykali się dzięki uprzejmości i życzliwości dyrektorów szkół w II LO, III LO i ZST. Pomimo pandemii sieć nadal funkcjonuje, spotkania są organizowane na platformie Teams.

zdjecie

W pracy sieci biorą udział nauczyciele szkół: II LO (dr Justyna Kociemba-Żulicka, dr Aneta Kołodziejczyk-Trawińska), III LO (Violetta Krykwińska, Maria Libera, Sylwia Szubert, Karolina Szybka-Kmiecik), IV LO (Agnieszka Dukowicz-Kujawa, Małgorzata Bożek, Barbara Gajda, Urszula Rychlik-Kościelna), ZSE (Małgorzata Czaińska-Zawidzka, Maciej Grzęda), ZSP CKU (Justyna Ligocka), ZST (Agnieszka Klemczak-Porczyńska, Katarzyna Strzelkowska).

zdjecie

W marcu nakładem ODN w Kaliszu ukazała się publikacja metodyczna „Czytanie ze zrozumieniem tekstu dyskursywnego na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Bank zadań” pod red Małgorzaty Judy-Mieloch i Małgorzaty Frąckowiak (I LO w Jarocinie). Wśród autorów znalazły się uczestniczki ostrowskiej grupy: Małgorzata Czaińska-Zawidzka, Agnieszka Klemczak-Porczyńska, Justyna Kociemba-Żulicka, Maria Libera.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 595