OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odmrażanie szpitala
11 maja 2021 roku

Odmrażanie szpitala

Od 10 maja 2021 r. rozpoczęło się „odmrażanie’’ oddziałów ostrowskiego szpitala, które w szczycie zachorowań przemianowane były na covidove. Obecnie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dla pacjentów zakażonych wirusem do dyspozycji pozostanie nieco ponad 130 łóżek.

W apogeum trzeciej fali w naszej lecznicy dostępnych było ponad 220 łóżek dla pacjentów z koronawirusem.

-,,Analizowaliśmy skąd trafiają tzw. pacjenci covidowi do ostrowskiego szpitala. Okazało się, że ok. 80 proc. stanowili mieszkańcy naszego powiatu. Bywały dni z bardzo dużą liczbą nowych zakażeń, a wiele osób wymagało pilnej hospitalizacji. Wówczas. Mimo tak zdawałoby się dużej liczby łóżek, ratując życie i zdrowie ludzi trzeba było ich przewozić do innych placówek. Wierzę, że najgorsze mamy już za sobą!’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

zdjecie

O aktualnej sytuacji i powrocie do względnej normalności w funkcjonowaniu ostrowskiej lecznicy mówił podczas jednego z ostatnich Zarządów Powiatu dyrektor ostrowskiego szpitala.

-,,Od 10 maj br. nasz szpital będzie mieć ok. 130 łóżek covidowych, także do intensywnej terapii i łóżka specjalistyczne. Stopniowo do normalnej pracy wracają poszczególne oddziały. Jednym z nich, w który w całości wraca do normalnego trybu jest oddział neurologiczny wraz z pododdziałem udarowym’’ – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor ostrowskiego szpitala.

Etapowo przywracana będzie normalna praca psychiatrii, kardiologii i geriatrii. Wciąż w pełnym zakresie na potrzeby pacjentów covidowych działać będzie chirurgia ogólna i interna A.

zdjecieCzęśc wyposażenia nowej pracowni do ablacji.

Mimo trudnego czasu walki z epidemią szpital nie przestał myśleć o przyszłości. Realizowane są wszystkie zaplanowane inwestycje. W międzyczasie m.in. na oddziale kardiologicznym powstała nowa pracownia do ablacji. Ablacja to małoinwazyjny zabieg kardiologiczny, mający na celu zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Będzie to druga specjalistyczna pracownia na tym oddziale. Od samego początku kardiolodzy mieli do dyspozycji pracownię hemodynamiki, na którą najczęściej trafiali pacjenci z zawałami serca.

zdjecie

Inwestycja ta wraz z zakupem sprzętu sfinansowana została ze środków Powiatu Ostrowskiego i szpitala. Zakończenie spraw formalnych i złagodzenie obostrzeń epidemiologicznych pozwoli przyjąć pierwszych pacjentów.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 131