OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podróż marzeń- konkurs tematyczny ZSBE
11 maja 2021 roku

Podróż marzeń- konkurs tematyczny ZSBE

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił konkurs na opracowanie prezentacji multimedialnej pn. „Podróż marzeń” dla klas ósmych szkół podstawowych powiatu ostrowskiego. Konkurs związany był z profilem kształcenia tejże szkoły : budownictwem, architekturą, transportem. Przygotowane przez uczniów prezentacje miały przedstawiać i opisywać atrakcyjne obiekty budowlane lub architektoniczne w kraju, w Europie lub na świecie, które uczestnik konkursu chciałby zobaczyć.

Już na początku marca 2021 r. plakat promujący konkurs oraz jego regulamin zostały wysłane do wszystkich szkół podstawowych powiatu ostrowskiego oraz zamieszczone na stronie internetowej i profilu facebookowym szkoły.

W dniu 23 kwietnia 2021 r.  zostały ogłoszone wyniki konkursu. W dniu 10 maja laureatom i wyróżnionym zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

zdjecie

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Daria Muszyńska ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zdobyła Oliwia Walczak ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku. Należy wspomnieć, że Oliwia ma już inny sukces – w grudniu 2020 r. zajęła pierwsze miejsce w gminnym konkursie plastyczno-multimedialnym „Hej (Ty)! Powstrzymaj hejt!” w kategorii prezentacja multimedialna. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Gabriela Robotnikowska ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach.

zdjecie

- Prace konkursowe laureatek były bardzo atrakcyjne. Cechowały je: mistrzostwo – prezentacja Darii, perfekcja – praca Oliwii i oryginalność – prezentacja Gabrieli - uzasadnia komisja konkursowa.

Głównym fundatorem nagród dla laureatek konkursu było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim., w tym m.in. podróżnicze albumy wydawnicze.  

zdjecie

Ponadto wyróżnienia w konkursie otrzymali: Agata Dybioch, Aleksandra Nowacka oraz Bartłomiej Gawroński.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 116