OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o...
13 kwietnia 2021 roku

Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje

zdjecie

Tytuł: Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje

Data rozpoczęcia projektu 2020-05-01

Data zakończenia projektu 2022-04-30

Całkowita wartość projektu 1 842 418,26

Kwota dofinansowania 1 658 176,43

Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu jest :

realizacja programu wspierającego innowacyjne kształcenie zawodowe w Powiecie Ostrowskim, którego wprowadzenie przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji przez 185 uczniów oraz 16 nauczycieli. Zadania projektowe będą podzielone na 3 szkoły, ich uczniów i nauczycieli:

 • (ZSTE) Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU (w tym CKP),
 • (ZST) Zespół Szkół Technicznych,
 • (ZSBE) Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych.

Formy wsparcia uczestników:

 • szkolenia i kursy dla uczniów,
 • staże zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców,
 • szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • wsparcie szkół w zakresie infrastruktury (sprzęt i wyposażenie do zajęć)

KURSY/SZKOLENIA DLA UCZNIÓW:

ZST

 • Spawanie światłowodów
 • Kurs Projektowanie i wykorzystanie multimodalnych sieci sensorycznych niskich mocy
 • Szkolenie komputerowe z zarządzania projektami automatyki
 • Kurs Budownictwo pasywne z wykorzystaniem ekotechnologii
 • Nowoczesne technologie w programowania stron WEB
 • Tworzenie nowoczesnych systemów informatycznych dla biznesu
 • Modelowanie 3D i zastosowanie skanera 3D w inżynierii odwrotnej

Wyposażenie szkoły w sprzęt/infrastrukturę :

 • Spawarka światłowodowa, - Skaner 3D, stanowiska komputerowe i laptopy, oprogramowanie do zarządzania projektami EPLAN, materiały do rekuperacji i fotowoltaiki

ZSTE

 • Szkolenie Pojazdy hybrydowe i elektryczne
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG zakończony egzaminem
 • Kurs spawania blach i rur ze stali nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG zakończony egzaminem
 • Kurs z diagnostyki i naprawy samochodowej instalacji klimatyzacyjnych
 • Szkolenie F-gazy
 • Kurs teoretyczny i praktyczny „Budowa, eksploatacja i serwisowanie układów chłodniczych opartych na CO2 (R744)"
 • Kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym + egzamin
 • Kurs + Egzamin + Certyfikat F-gazowy dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwis., odzysku, likwidacji oraz kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężar. i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolnymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC)
 • Kurs autotroniki samochodowej
 • Szkolenie z zakresu sterowanego numerycznie cięcia plazmowego i gazowego
 • Szkolenie „Komputerowe projektowanie i symulacje procesów spawalniczych ”

Wyposażenie szkoły w sprzęt/infrastrukturę :

 • Zestaw pomocy technodydaktycznych w postaci stanowisk symulacyjno-demonstracyjnych do dydaktyki napędu hybrydowego i elektrycznego z oprogramowaniem, Bloku energoelektroniki napędu auta hybrydowego, Modelu silnika hybrydowego
 • Zestaw pomocy technodydaktycznych w postaci urządzenia chłodniczego typu split, w którym czynnikiem chłodniczym jest CO2 - R744.
 • Urządzenie diagnostyczne i oprogramowanie do komputerowej diagnostyki samochodów
 • Przecinarka plazmowa CNC.,
 • Laptopy inżynierskie oraz projektor

ZSBE

 • Kurs Budownictwo pasywne z wykorzystaniem ekotechnologii

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

ZST

 • Szkolenie Projektowanie i wykorzystanie multimodalnych sieci sensorycznych niskich mocy

ZSTE

 • Szkolenie-Napędy elektryczne i hybrydowe w pojazdach samochodowych
 • Kurs „Budowa, eksploatacja i serwisowanie układów chłodniczych opartych na CO2 (R744) oraz zasady projektowania i wykonywania instalacji na CO2 ”
 • Kurs dla nauczyciela z autotroniki
 • Szkolenie dla nauczyciela z zakresu sterowanego numerycznie cięcia plazmowego i gazowego
 • Szkolenie dla nauczyciela Komputerowe projektowanie i symulacje procesów spawalniczych 

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW:

ZST - 150 godzin płatnego stażu zawodowego u pracodawcy dla 53 uczniów

ZSTE - 150 godzin płatnego stażu zawodowego u pracodawcy dla 73 uczniów

ZSBE - 150 godzin płatnego stażu zawodowego u pracodawcy dla 23 uczniów

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 190