OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Geodeci z dronami
17 maja 2021 roku

Geodeci z dronami

Nietypowe zajęcia dla uczniów profilu technik geodeta w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim’’ poprowadzili w wiosenny majowy poranek na terenie Piaski–Szczygliczka nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Maciej Sikora i Mariusz Wolski.

zdjecie

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Ostrowskie ZSB-E prowadzi takie zajęcia, bo dostrzega coraz większe zapotrzebowanie na rynku na tego typu kwalifikacje.

zdjecie

 - Dziś to dziedzina bardziej unormowana niż jeszcze kilka lat temu. Każdy, kto chce używać profesjonalnie drona, musi odbyć odpowiednie szkolenie i mieć certyfikat. Na zajęciach zaczynaliśmy od podstawy: terminologii i prawa lotniczego. Dopiero potem przeszliśmy na symulatory. Wszystkie przeciążenia, podmuchy wiatru, turbulencje są odwzorowane na nich, jak w rzeczywistości. Dobra pogoda umożliwia latanie dronem na otwartej przestrzeni. Nie jest łatwo manewrować taką maszyną, gdy wieje wiatr i trzeba bardzo dobrze się orientować. – powiedzieli uczniowie, szkolący się na operatorów dronów.

Dodają, że chcą te umiejętności wykorzystać w przyszłej pracy.

Odwiedzin: 109