OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowska ortopedia w czołówce
20 maja 2021 roku

Ostrowska ortopedia w czołówce

Ostrowska ortopedia wyrosła na krajowego lidera w zakresie leczenia skomplikowanych złamań kości piętowych z użyciem gwoździa śródszpikowego. Do szpitala przyjeżdżają szkolić się medycy z wielu krajów, a ostatnio doświadczenia ostrowskich ortopedów zdominowały międzynarodowe webinarium.

Dziesięć lat temu dr Mario Goldzak i prof. Patrick Simon lekarze z Francji przeprowadzili pierwsze operacje leczenia złamań kości piętowej z użyciem gwoździa śródszpikowego. Miniinwazyjna technika i nowoczesny implant były rewolucją w leczeniu tych skomplikowanych złamań..  

Wymierny wkład w rozwój metody w Polsce mają ostrowscy ortopedzi, którzy jako pierwsi przeprowadzili taką operację w 2012. Do chwili obecnej w Ostrowie wykonano ponad 450 operacji. Jeśli na świecie zaimplantowano do tego czasu 4000 gwoździ, to średnio co dziesiąty został założony w naszym szpitalu.

zdjecie

Ostrowski Szpital stał się też  centrum szkoleniowym dla lekarzy z kraju i zza granicy. Zorganizowano w tym okresie 3 międzynarodowe kursy, w których uczestniczyli lekarze z Izraela, Włoch, Białorusi, Ukrainy i Francji oraz kilkanaście szkoleń dla polskich ortopedów.

Doświadczenia ostrowskich ortopedów ze stosowania nowoczesnej metody leczenia złamań kości piętowej z użyciem gwoździa śródszpikowego były jednym z głównych punktów międzynarodowego webinarium, które odbyło się 18 maja 2021 r., a wzięli w nim udział  lekarze z kilkunastu krajów świata.

zdjecie

-,,Utrzymujemy stałe i przyjacielskie kontakty z współtwórcą implantu prof. Simonem (dr Goldzak zmarł przedwcześnie niestety – przyp. M. Falis)  i jesteśmy w wąskiej grupie prowadzącej stałe badania nad rozwojem metody. Efektem są nie tylko wyleczeni pacjenci, ale także dwie publikacje w czasopismach naukowych, rozdział w podręczniku ortopedii, liczne wystąpienia i powstająca rozprawa doktorska’’ – powiedział dr Mirosław Falis kierownik oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu ostrowskiego szpitala. -,,Doceniając nasz wkład i olbrzymie doświadczenie zostaliśmy poproszeni o przedstawienie przypadków klinicznych leczonych w naszym oddziale podczas webinarium, co było dla całego naszego zespołu niesamowitym wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych’’.

Pierwsze implanty tzw. gwoździe sfinansowane zostały z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

-,,Chociaż to wydarzenia wywołało ogromne zainteresowanie, mało kto spodziewał się wówczas, że ta metoda tak się rozwinie, a Ostrów stanie się centrum. Cieszy oczywiście sukces naszych lekarzy, ale także umiejętność budowania przez dra Falisa młodego zespołu, który szkoli się w tej dziedzinie. Już niebawem medycy i pacjenci będą mieć nowy wyremontowany oddział, a na potrzeby zabiegowców powstanie blok operacyjny, co może przyczynić się do jeszcze większej liczby wykonywanych operacji’’. – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 136