OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy Dom Pomocy pnie się do góry
21 maja 2021 roku

Nowy Dom Pomocy pnie się do góry

W dniu 21 maja 2021 r wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego Domu Pomocy Społecznej, którego inwestorem jest Powiat Ostrowski. Jednym ze  świadków tej uroczystości była Aurelia Kwiatkowa 102-letnia mieszkanka obecnego DPS.

Nowy DPS to jedna z nielicznych w regionie tego typu inwestycji i największych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd powiatowy.

Wstępną koncepcję budynku przygotował architekt Radosław Torzyński. Przetarg na projekt i generalnego wykonawcę przeprowadzony został w formule „zaprojektuj i wybuduj’’. Zwycięzca i główny wykonawca został wyłoniony w postępowaniu zakończonym w dniu 18 czerwca 2020 r. Została nim firma Miksbud Sp. z o.o Marii i Dominika Rogusznych

Nowy Dom Pomocy Społecznej będzie mieć ponad 3,2 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej znajdować się będzie 77 miejsc dla pensjonariuszy. Będą oni mieli do dyspozycji 34 dwuosobowe pokoje z łazienkami, strefę opieki medycznej dla osób wymagających specjalistycznej i całodobowej opieki oraz leczenia. Powstanie także cały szereg pracowni kulinarnych, plastycznych, informatycznych, pomieszczeń do fizjoterapii, zaplecze techniczne i administracyjne oraz kaplica.

-,,Czasem słyszę sformułowania, że budujemy luksusowy dom. Ale czy w dzisiejszych czasach luksusem ponad miarę jest, że pokoje będą miały własne węzły sanitarne? Ludzie, którzy trafiają do DPS mają za sobą całe życie, czasami są trudne i bolesne historie. Oni zasłużyli na to, by w jesieni życia mieć godne warunki i to, co najlepsze’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

W przygotowaniach do tej inwestycji wykorzystano m.in. doświadczenia partnerskiego powiatu Sonneberg, który prowadzi kilkanaście placówek.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia obejmująca budowę oraz wyposażenie Domu Pomocy Społecznej planowana jest na poziomie ok. 18 mln. złotych.

Jedną ze stref będzie część wspólna tzw. „ryneczek’’, który ma pełnić funkcję integracyjną, ma być miejscem spotkań pensjonariuszy, organizacji większych imprez i przedsięwzięć. W praktyce miejsce to ma pełnić także funkcję pokoju dziennego pobytu. Docelowo ma on przypominać ostrowski Rynek.

Charakter użytkowy będzie miał także dach, na którym znajdzie się instalacja fotowoltaiczna, która powinna pokryć zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną.

-,,Decyzja o rozpoczęciu tej budowy podjęta była zgodnie przez wszystkich radnych. Dwóch z nich nie już tutaj z nami, ale myślę, że zarówno Grzegorz Finke, jak i Michał Wilczura patrzą na nas teraz z góry i kibicują temu projektowi. Ważne są drogi, oświata, zdrowie, ale dobrze w sferze opieki społecznej jest realizowana na inwestycja’’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu.

zdjecie

Planowane oddanie do użytku nowego DPS przewidziane jest na drugą połowę przyszłego roku.

zdjecie

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 397