OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Drogi z dofinansowaniem
24 maja 2021 roku

Drogi z dofinansowaniem

W dniu 24 maja 2021 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych Rososzyca – Wielowieś oraz drogi w Biskupicach Ołobocznych. Na obydwa zadania Powiat Ostrowski pozyskał ok. 8,7 mln złotych w funduszy rządowych.

W obu przypadkach Powiat Ostrowski ubiegał się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kończące drogę formalną podpisanie umowy odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim. Stronę rządową reprezentował Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, a władze Powiatu Starosta Paweł Rajski, Wicestarosta Roman Pacholczyk oraz Skarbnik Donata Kupczyk. Obecny był również Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

zdjecie

Na spotkaniu obecni byli także Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz parlamentarzyści.

-,,Przygotowane przez nas wnioski o dofinansowanie zostały wcześniej dobrze oceniony na szczeblu wojewódzkim i znalazły się wysoko na liście rankingowej. Podpisanie umowy oznacza, że mogą zostać uruchomione’’ - powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Przebudowa drogi Rososzyca Wielowieś to jedna z największych inwestycji drogowych planowanych w tym roku przez powiat na terenie Gminy Sieroszewice. W sumie wyremontowany zostanie ponad sześciokilometrowy docinek drogi. Według badań, droga ta jest ciągiem komunikacyjnym o największym obciążeniu ruchu ze zwiększającym się udziałem w ruchu pojazdów ciężarowych.

Przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji poczynione zostały dużo wcześniej.

-,,Przetarg na to zadanie ogłosiliśmy już połowie lutego. Przystępując wcześniej do tych procedur uzyskaliśmy znacznie korzystniejszą cenę niż zakładał to kosztorys, a ponadto, teraz po podpisaniu dokumentów wykonawca może wchodzić na plac budowy. To skróci czas realizacji tej potrzebnej inwestycji’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

W międzyczasie odbyły się także konsultacje z władzami Gminy Sieroszewice dotyczące szczegółowego projektu i harmonogramu realizacji. Warto podkreślić, że Gmina Sieroszewice partycypuje w tym przedsięwzięciu po ok. 500 tys. zł każdego roku.

W ciągu dwóch lat na ok. 6 kilometrowym odcinku poprawie ulegnie nie tylko stan nawierzchni, ale powstaną także dodatkowe elementy infrastruktury drogowej jak sygnalizacje świetlne, oznaczenie przejść dla pieszych.

Z kolei w Biskupicach Ołobocznych (Gmina Nowe Skalmierzyce) położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 215