OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zdominowali Olimpiadę
25 maja 2021 roku

Zdominowali Olimpiadę

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zdominowali Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości na szczeblu okręgowym. Ich łupem padło większość nagród i pucharów.

W dniu 25 maja 2021 r. w Ostrowie odbyło się podsumowanie VIII Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Okręg Wielkopolska Południowa. Organizatorem tej imprezy jest Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie, a jednym a fundatorami nagród Powiat Ostrowski oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

zdjecieWśród laureatów znaleźli się m.in. dobrzy znajomi, zwycięzcy tegorocznej V edycji TECHNO- GRANTÓW.

W tegorocznej edycji przyznano następujące nagrody. W Bloku A, w kategorii „P’’ Pomoc dydaktyczna – I miejsce zdobył „Obrotnik spawalniczy’’, którego autorem jest Filip Szafraniak z ZST a nauczycielem prowadzącym Ryszard Dolata. II miejsce zdobyło „Robotyczne ramie Artesia’’ autorstwa Jakuba Zmyślonego i Michała Moskwy z ZST w Ostrowie. Nauczycielem prowadzącym jest Paweł Sobczak.

W konkursie „R’’ na pomysł techniczny. I miejsce zdobył „Autonomiczny pojazd badawczy przystosowany do eksploracji niesprzyjających środowisk – łazik marsjański Possibility’’ – przygotowany przez Dominika Kołodzieja, Macieja Siedleckiego i Bartłomieja Jarczaka z ZST w Ostrowie. Nauczycielem prowadzącym jest Sławomir Szymanowski. W tej kategorii przyznano dwa miejsca drugie. Pierwsze za „Zautomatyzowany dron AED’’ otrzymali: Mikołaj Kłakulak, Filip Szafraniak i Mikołaj Koło z ZST w Ostrowie. Nauczycielem prowadzącym jest Paweł Sobczak. Drugim nagrodzonym projektem jest „Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów i osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem inteligentnej kuli ortopedycznej’’ autorstwa Jana Szydłowskiego z I LO w Ostrowie. Opiekunem jest Tomasz Jędrzejak. II w tej kategorii przypadło za projekt „Trzyosiowa frezarka CNC’’ autorstwa Jakuba Kasałki i Bartosza Sukiennika z ZST w Ostrowie, a nauczycielem prowadzącym jest Ryszard Dolata.

zdjecie

W konkursie „U’’ na usprawnienie softwarowo-techniczne I miejsce zdobył „System wspomagania pensjonariuszy DPS za pomocą sieci sensorycznej’’ autorstwa Jakuba Wojdziaka i Jakuba Rosińskiego z ZST w Ostrowie. Opiekunem projektu jest Paweł Sobczak. Miejsce II przypadło „Sensoparkowi – autonomicznemu parkingowi z wykorzystaniem sieci sensorycznych’’. Projekt został przygotowany przez Jana Kalaka, Marcina Kryjoma, Patryka Migaja z ZST w Ostrowie. Opiekunem jest Paweł Sobczak. III miejsce zdobył „Face shield’’ autorstwa Mikołaja Zabłockiego i Dawida Wikło z ZST w Ostrowie. Opiekunem jest Paweł Sobczak.

W konkursie „E’’ na pomysł ekologiczny I miejsce za „Model wydajnego dwuosiowego treckera słonecznego śledzącego słońce’’ otrzymali Konrad Szostak, Kamil Borusiak, Szymon Witwin z ZST w Ostrowie. Opiekunem jest Paweł Sobczak. W tej kategorii brała także udział praca „Prozdrowotna i odkrywcza aktywność słuchaczy OUTW i młodzieży ZST’’. Autorami projektu są Bartosz Sukiennik i Krzysztof Leśniak, a opiekunem Ryszard Dolata.

W Bloku B – Wynalazczość w eliminacjach wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 4 szkoły z okręgu wielkopolski południowej. Wszyscy udzielali pisemnych odpowiedzi na 30 pytań testowych i 3 zadania problemowe. Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco: I miejsce III LO im. M. Kopernika w Kaliszu (zespół nr 1), II miejsce III LO i M. Kopernika w Kaliszu (zespół nr 2), III miejsce ZST w Ostrowie, IV miejsce ZST Technikum nr 1 w Ostrowie.  

Gratulacje nagrodzonym przekazał Zbigniew Matuszczak prezes Eurocentrum oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 309