OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie...
1 czerwca 2021 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Ostrowskiego za rok 2020.

     Zgodnie z § 30a ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
(Dz. U. z 2020r, poz.920) Zarząd Powiatu Ostrowskiego przedstawił Raport o stanie Powiatu Ostrowskiego, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego w 2020 roku.

     Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Ostrowskiego, w której mogą zabrać głos mieszkańcy. Pisemne zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 300 osób, należy zgłosić do Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego (drogą elektroniczną na adres: biuro.rady@powiat-ostrowski.pl do godz. 15.00 lub osobiście biuro Rady Powiatu pok. 202, w godzinach pracy Urzędu) najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 29 czerwca 2021 roku.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w debacie, po złożeniu wymaganych wniosków z listami poparcia zostaną poinformowani o sposobie wzięcia udziału w debacie. Po złożeniu wniosku o udział w debacie nad Raportem, pracownik biura rady skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia bezpiecznego wstępu na Sesję.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Piotr Walkowski

Odwiedzin: 60