OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spawacze z międzynarodowymi certyfikatami
2 czerwca 2021 roku

Spawacze z międzynarodowymi certyfikatami

Dwudziesty uczestników dodatkowego kursu nabyło umiejętności spawalnicze potwierdzone certyfikatem, który gwarantuje bardzo dobrze płatna prace w Polsce i za granicą. Projekt realizowany w szkołach powiatu ostrowskiego został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Wręczenie certyfikatów potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych spawacza metodą MIG i TIG miało miejsce 2 czerwca 2021 roku na terenie Warsztatów Szkolnych ZSTE CKU. Młodzieży pogratulował dyrektor szkoły Marek Wojtasz oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- „Myślę, ze samemu byłoby Wam trudno sfinansować taki specjalistyczny kurs. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej jest to możliwe i jestem przekonany, że są to dobrze zainwestowane pieniądze w Wasz rozwój” – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

zdjecie

Od września do listopada 2020 roku uczniowie w czasie wolnym od zajęć byli uczestnikami „Kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” (poz. 63 w budżecie projektu - Gr. 1 i Gr. 2) oraz „Kursu spawania blach i rur ze stali nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (poz. 65 w budżecie projektu - Gr. 1 i Gr. 2). W obu przypadkach zajęcia praktyczne były zakończone egzaminem.

zdjecie

zdjecie

Uczniowie ZSTE CKU nabyli nowe kwalifikacje zawodowe w ramach realizowanego przez Powiat Ostrowski dużego projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 301 uczestników projektu. Uczestnikami są uczniowie (260) oraz nauczyciele (41) z 5 ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. W ramach projektu oferowane są liczne dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

W ramach realizowanego projektu kwalifikacje spawacza w ramach metody MIG i TIG otrzyma jeszcze 70 uczniów ZSTE CKU w Ostrowie Wielkopolskim. Realizacja projektu to element długofalowej strategii rozwoju kształcenia zawodowego wdrażanej przez władze oświatowe Powiatu Ostrowskiego. Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, cennych na aktualnym rynku pracy. Więcej informacji dla uczniów na temat dostępnych kursów udzielają wytypowani w każdej szkole tzw. „szkolni koordynatorzy projektu”.

Odwiedzin: 82