OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sztuka z natury- nowe wydawnictwo artystyczne
8 czerwca 2021 roku

Sztuka z natury- nowe wydawnictwo artystyczne

To już czwarta teczka wydana przez Powiat Ostrowski zawierająca grafiki ostrowskich artystów. Tym razem autorkami są Krystyna Piotrowska, Halina Szczepańska, Barbara Zabłocka, Karolina Treska.

zdjecie

Wspólnym motywem prac jest natura, a każda z artystek przeniosła na płótno lub papier w charakterystyczny dla swojego warsztatu sposób to, co według niej w przyrodzie najciekawsze. Powstał wyjątkowy katalog 12 obrazów różniących się nie tylko pod względem techniki, sposobu wyrazu, ale także barw. W teczce można znaleźć m.in.: kwiat -ciemierniki, maki, lilie, magnolie czy krajobraz we mgle lub kolorowe pejzaże wyobraźni. Projekt graficzny i opracowanie całości przygotował Piotr Łopatka.

zdjecie

- Tak powstał ciekawy i różnorodny zbiór prac, a dla nas, dla Powiatu Ostrowskiego jest to materiał promocyjny, którym chcemy się dzielić z innymi- powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

- Natura mnie inspiruje. Malując kwiaty chcę zatrzymać ich ulotne piękno- powiedziała Krystyna Piotrowska.

- Niezwykłe kolory kwiatów od lat mnie bardzo inspirują, dają szerokie pole do malarskich działań. Obecnie łączę je z malarstwem nowoczesnym- powiedziała Halina Szczepańska.

- Jeżdżąc pociągiem zawsze najważniejsze było dla mnie to, co za oknem. Tak powstał pierwszy cykl obrazów „Widziane z okien pociągów”, i w ten o to prosty sposób pejzaż zajął ważne miejsce w mojej twórczości- powiedziała Barbara Zabłocka.

- Natura jest niezmiennie tym, co daje mi impuls do tworzenia. Obserwuję ją i naśladuję, choć przetwarzam, filtruję swoja wyobraźnią. Natchnieniem są także zastane sytuacje. Lubię jednak wkraczać w świat nadrealny, świat marzeń, który jest miejscem ucieczki z tego, co siwe i zabrudzone nieznośna czasem realnością- powiedziała Karolina Treska.

Teczka „Sztuka z natury” wydana została z serii „Powiat Ostrowski mecenatem kultury i sztuki”. Spotkanie z autorkami odbyło się 28 maja 2021 r.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 72