OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nową drogą w Janisławicach
8 czerwca 2021 roku

Nową drogą w Janisławicach

Ponad siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej w Janisławicach oficjalnie oddany do użytku.

zdjecie

Droga w Janisławicach przebiega przez malownicze tereny. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale także wielu przyjezdnych. Jest także połączeniem z miejscowościami Województwa Dolnośląskiego.

zdjecie

W dniu 2 czerwca 2021 r. przecięto symboliczną wstęgę i oficjalnie oddano do użytku wyremontowaną drogę w Janisławicach Gmina Sośnie.

zdjecie

- „Pamiętam spotkanie sprzed dwóch lat w wiejskiej Sali. Prośby mieszkańców, którzy zmuszeni byli korzystać z drogi w bardzo złym stanie. To wówczas padło zobowiązanie, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Dziś mam więc satysfakcję i z zakończonej inwestycji i z tego, że złożone słowo zostało dotrzymane’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Modernizacja drogi podzielona została na dwa etapy realizowane w 2020 i 2021 roku. Wcześniej wykonano odcinek w Mojej Woli. Łącznie zadnie to kosztowało ok. 1,7 mln zł.

zdjecie

-‘’Z budżetu Powiatu Ostrowskiego wyasygnowano kwotę ok. 1,6 mln zł, a 430 tys. zł na ten cel przekazała Gmina Sośnie’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W imieniu Gminy Sośnie inwestycję podsumował Stanisław Budzik, wójt Gminy Sośnie.

zdjecie

zdjecie

W spotkaniu udział wzięli także radni powiatowi i gminni oraz mieszkańcy Janisławic. Obecna była także Anna Wilczura, wdowa po zmarłym niedawno radnym z Sośni Michale Wilczurze, który od lat aktywnie zabiegał o remont tej drogi.

zdjecie

zdjecie

Drogę poświęcił proboszcz parafii w Sośniach ks. Kanonik Leszek Grodziński.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 107