OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Licea wyposażone w nowe laptopy
10 czerwca 2021 roku

Licea wyposażone w nowe laptopy

Nowe laptopy trafiły właśnie do szkół licealnych powiatu ostrowskiego. Dyrektorzy odebrali sprzęt, zakupiony w ramach projektu: „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym – jako metoda zapobiegania / łagodzenia skutków epidemii COVID-19” (RPWP.08.03.01-30-0011/20), realizowanego przez Powiat Ostrowski.

zdjecie


Celem głównym projektu było wsparcie 11 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Ostrowskim zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.  

Powiat Ostrowski, będący organem prowadzącym szkoły realizujące kształcenie zawodowe, dotychczas zakupił już 140 laptopów z oprogramowaniem, pozwalających na realizację kształcenia zawodowego przez powiatowe szkoły średnie w trybie zdalnym.

Wcześniej laptopy trafiły już do poszczególnych zespołów szkół :

 • Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - 30 laptopów,
 • Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Ostrowie Wielkopolskim - 20 laptopów,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Przygodzicach - 15 laptopów,
 • Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim - 20 laptopów,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim - 30 laptopów,
 • Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim - 25 laptopów.

 

Z powstałych oszczędności poprzetargowych, w wysokości ok. 144 000 zł., władze Powiatu postanowiły dokonać zakupu kolejnych 10 laptopów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim i  38 laptopów, tym razem dla szkół ogólnokształcących, z przeznaczeniem na wsparcie edukacji stacjonarnej bądź zdalnej.

10 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym Paweł Rajski Starosta Ostrowski przekazał kolejny sprzęt dyrektorom poszczególnych szkół licealnych:

 • Liceum Ogólnokształcące w ZSP CKU w Przygodzicach – 8 szt.,
 • I LO – 10 szt.,
 • II LO – 5 szt.,
 • III LO – 10 szt.,
 • IV LO – 5 szt.

Wartość całkowita projektu wyniosła 536 620,00 zł., dofinansowanie opiewało na kwotę  456 127,00 zł. a wkład własny to 80 493,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020, przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.

* indeks                                                   * indeks 2

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 109