OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Niebieski pokój już działa!
10 czerwca 2009 roku

Niebieski pokój już działa!

W piątek, 5 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim został otwarty Niebieski Pokój - specjalne pomieszczenie przystosowane i przeznaczone do przesłuchań dzieci.

Niebieski pokój to pomieszczenie do przesłuchań dzieci lub świadków przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, a także spotkań dzieci będących w rodzinach zastępczych z ich biologicznymi rodzicami. Specjalna lokalizacja ma sprawić, by dziecko czuło się bezpiecznie, a samo przesłuchanie odbywało się w przyjaznych warunkach.

Z diagnozy rodzin zastępczych wynika, że coraz większa jest skala przemocy w rodzinach naturalnych. Dlatego został u nas otwarty punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy. Po konsultacji z Komendantem Powiatowym Policji doszliśmy do wniosku, że będzie to bardzo dobre posunięcie, aby punkt konsultacyjny był w pomieszczeniach cywilnych, gdyż ofiara przemocy, która będzie przesłuchiwana będzie się czuła o wiele swobodniej niż na policji - mówi Marcin Siudziński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

W pokoju znajdują się zabawki, gdyż dziecko w odpowiednich warunkach łatwiej i swobodniej formułuje swoje wypowiedzi, czuje się też bezpieczniej podczas przesłuchania. A przyjazne otoczenie powoduje zmniejszenie lęku i napięcia, pomaga opowiedzieć o doznanych przez nie krzywdach i zaniedbaniach. W wyposażeniu przyjaznego pokoju elementami niezbędnymi jest lustro weneckie, sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu z całego przesłuchania.

Oznakami przemocy fizycznej są zmiany przede wszystkim zmiany w wyglądzie dziecka. Dziecko często skarży się na bóle, a małe dzieci mają problem z czynnościami fizjologicznymi. Często emocje świadczą o tym, że dzieje im się krzywda w domu, w szkole czy w parku. Najlepiej od razu zawiadamiać policję, a także prokuraturę i sąd. Często ludziom brak odwagi, dlatego warto wtedy skorzystać z naszego wsparcia psychologicznego, a my zajmiemy się tym problemem – wyjaśnia Wojciech Małuszek, psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Uzyskane jednorazowo materiały dowodowe z przesłuchań w niebieskim pokoju mają moc prawną taką samą jak zeznanie uzyskane podczas przesłuchania w sądowej sali rozpraw. Pozwala to uniknąć kilkakrotnych przesłuchań dzieci w tej samej sprawie.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 825