OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
UPAŁY- Ostrzeżenie meteorologiczne
14 czerwca 2021 roku

UPAŁY- Ostrzeżenie meteorologiczne

W nadchodzących dniach prognozowane są upały- wtorek 15.06.2021 r. 26°C, w kolejnych dniach sukcesywny wzrost temperatury, która w sobotę 19.06.2021 r.  osiągnąć może 34°C. Temperatura minimalna w nocy 13-22°C . Stopień zagrożenia 2- informuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Ostrów Wielkopolski

UPAŁ -to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 300 C. W ciągu dnia najwyższa temperatura występuje pomiędzy godzina 15 a 18, zaś największe promieniowanie UV jest w godzinach 12-13.

SKUTKI- wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu ,a nawet życiu. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci.

OCHRONA

 1. Należy ograniczyć opalanie, na słońcu nie należy przebywać  dłużej niż 2 godziny;
 2. Dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, jeżeli to niezbędne to koniecznie w nakryciu głowy;
 3. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe;
 4. Należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej nie gazowanej;
 5. Będąc w podróży robić częściej przerwy odpoczywać w zacienionym miejscu;
 6. Należy ubierać się w lekką przepuszczająca powietrze jasną odzież;
 7. Jeżeli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy należy skontaktować się lekarzem ( telefon alarmowy 112, 999);
 8. Będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu;
 9. Należy unikać  wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia;

10.Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

Kierownik PCZK /-/ Jerzy Garczarek

Odwiedzin: 51