OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inwestycja ŚDS z dofinansowaniem
15 czerwca 2021 roku

Inwestycja ŚDS z dofinansowaniem

Oficjalne podpisanie umowy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim miało miejsce 14 czerwca 2021 r.  Takie zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 302.587 zł., która pochodzi z rezerwy celowej.

zdjecie

Uroczystość podpisania umów z wojewodą Michałem Zielińskim i wicewojewodą Anetą Niestrawską w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dofinansowania budowy środowiskowych domów samopomocy odbyła się w Poznaniu w dniu 14 czerwca 2021 roku.

zdjecie

Wziął w niej udział przedstawiciele sześciu wielkopolskich samorządów, w tym również Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Damian Grądzielewski-  członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego oraz skarbnik Powiatu Ostrowskiego Donata Kupczyk, którzy podpisali umowy na utworzenie środowiskowych domów samopomocy. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad cztery miliony złotych.

Lista beneficjentów:

 • „ŚDS Ostrów Wlkp. DWAI - al. Słowackiego 1c/DWAII- ul. Komuny Paryskiej 14” - 302 587,00 zł
 • „ŚDS Turek, ul. Poduchowne 1” - 167 785,00 zł
 • „ŚDS Gola, ul. Szkolna 2” - 100 000,00 zł
 • „ŚDS Gostyń, ul. Willowa 3a” - 2 365 000,00 zł
 • „ŚDS Dobieszczyzna, Dobieszczyzna 55” - 778 542,00 zł
 • „ŚDS w Rozalinie, Rozalin 24” - 40 000,00 zł

- Środowiskowe domy samopomocy to jeden z filarów wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Placówki te służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Dzięki ich działalności, uczestnicy ŚDS oprócz wsparcia wykwalifikowanej kadry psychologów czy terapeutów, uczą się czynności dnia codziennego i przygotowują się do samodzielnego życia. W województwie wielkopolskim funkcjonują 74 środowiskowe domy samopomocy i 1 klub samopomocy. 1 środowiskowy dom samopomocy, oprócz miejsc pobytu dziennego, posiada również 14 miejsc całodobowych (ŚDS Dąbie, gmina Dąbie).Łącznie ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim oferują 2548 miejsc, z czego 2534 stanowią miejsca pobytu dziennego (w tym 15 miejsc w Klubie Samopomocy) oraz 14 miejsc pobytu całodobowego.- jak podaje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Odwiedzin: 147