OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie polsko-greckie wokół literatury i kultury
16 czerwca 2021 roku

Spotkanie polsko-greckie wokół literatury i kultury

14 czerwca 2021r. uczniowie klasy językowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim w  podczas lekcji języka polskiego połączyli się  za pomocą  platformy zoom z dwojgiem nauczycieli z Aten – Efaki Kal i Constantinosem Asikisem, by po angielsku porozmawiać na temat wpływu historii i literatury na kulturę obu państw.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zadać pytania dotyczące konfliktu grecko-tureckiego, który był tłem historycznym „Giura” G. Byrona. Nie była to jednak lekcja o literaturze, choć uczniowie sprawdzali, czy grecka młodzież czyta działo angielskiego twórcy oraz czy prawdą jest, że Byron stał się dla nich ważną postacią, a w Atenach znajduje się dzielnica jego imienia.

zdjecie

Na lekcji prowadzonej metodą Clil, czyli w języku innym niż ojczysty, uczniowie przede wszystkim szukali podobieństw i różnic kulturowych w stosunku Greków i Polaków do swojej historii. Ciekawi byli, czy wieloletni konflikt miedzy Turcją i Grecją zostawił ślad w języku.  Pytali o młodych Greków i ich nastawienie do tej historii, ale zastanawiali się też, jak obecnie wyglądają stosunki obu państw oraz czy religia ma znaczenie w relacjach między nimi.

Goście z Aten chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez młodzież „Czwórki”, która bardzo rzetelnie przygotowała się do spotkania i prezentowała informacje na temat polskiej literatury romantycznej,  konfrontując je z greckimi doświadczeniami.

Była to doskonała okazja, by wykorzystać wiedzę i umiejętności zarówno z języka polskiego, jak i z języka angielskiego oraz sprawnie komunikować się z gośćmi w języku angielskim.

Odwiedzin: 162