OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczennice ZSU laureatkami konkursu Przystań w sieci
17 czerwca 2021 roku

Uczennice ZSU laureatkami konkursu Przystań w sieci

„Przystań w sieci” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, poszukujących odpowiedzi na pytania, dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

zdjecie

Uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w OstrowieWielkopolskim przystąpili do konkursu na projekt kampanii społeczno – informacyjnej, dotyczącej świadomego korzystania z Internetu. Wśród 10 najwyżej ocenionych prac konkursowych z całej Polski znalazła się praca uczennic z klasy 1tc. Zespół dziewcząt w składzie: Oliwia Strąk, Marta Wojtaszek, Katarzyna Mroczek, Ewelina Rzepka, Natalia Pilarczyk, Nadia Nowaczyk, Kinga Kądziela, pod opieką koordynator Justyny Góreckiej, przygotował  projekt kampanii społeczno – informacyjnej pod nazwą: KORZYSTAJ Z INTERNETU, BĄDŹ BEZPIECZNY, zdobywając tym samym tytuł LAUREATA KONKURSU.

zdjecie

- Cieszę się, że wzięłam udział w projekcie „Przystań w sieci”, ponieważ uświadomił mi jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą  korzystanie z szeroko rozumianego Internetu. Praca
z koleżankami nad projektem była ciekawym doświadczeniem, to wspaniałe, że udało nam się zdobyć pierwszą nagrodę w konkursie ogólnopolskim. Jesteśmy bardzo zadowolone.-
powiedziała Oliwia Strąk klasa 1tc.

zdjecie

16.06.2021 r. podczas uroczystości podsumowującej udział Zespołu Szkół Usługowych w projekcie „Przystań w sieci”  laureatkom wręczonodyplomyinagrody- tablety firmy Huawei. Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie otrzymali certyfikaty, potwierdzające ich udział. Ponadto wręczono dyplomy i upominki zwycięzcom etapu szkolnych eliminacji konkursu

zdjecie

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu. Składamy gratulacje zwycięzcom i wyrazy uznania laureatkom! Jesteśmy z was dumni!- szkolni koordynatorzy.

Odwiedzin: 40