OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mundury w Przygodzicach
10 czerwca 2009 roku

Mundury w Przygodzicach

Od września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach rusza nowa specjalność – klasy wojskowe i zarządzania kryzysowego. Profil zostanie uruchomiony dla uczniów liceum ogólnokształcącego. W piątek, 5 czerwca w Poznaniu została podpisana stosowna umowa o współpracy pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, a Wielkopolskim Komendantem Policji.

Rok szkolny 2009/2010 rozpocznie się w powiatowej szkole z nową, bardzo interesującą ofertą dla uczniów. W Przygodzicach utworzone zostaną klasy mundurowe, w których realizowane będą zajęcia edukacyjne z przedmiotów wojskowych i zarządzania kryzysowego. Profil zostanie uruchomiony w liceum ogólnokształcącym. Po ukończeniu tego kierunku młodzież będzie przygotowana do pracy w wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych.

W piątek, 5 czerwca w Poznaniu została podpisana umowa, która określa zasady współpracy. W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli: Wojciech Olbryś – Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Krzysztof Rasiak – Wicestarosta Ostrowski, Krzysztof Nadera - Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Dariusz Kaczmarek – dyrektor szkoły oraz uczniowie.

To bardzo ciekawa i cenna inicjatywa, gdyż służby mundurowe potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry. Im wcześniej rozpocznie się proces kształcenia młodzieży w tej specjalności, tym lepiej. Już w czerwcu 2010 roku pierwsze roczniki klas mundurowych będą uczestniczyć w specjalistycznym obozie organizowanym w ośrodku szkolenia kadr policyjnych w Kiekrzu. Zapoznają się tam z tajnikami i arkanami służby w policji, będą także uczestniczyć w czynnościach służbowych funkcjonariuszy, którzy są w służbie kandydackiej – mówi Wojciech Olbryś, Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Uczniowie obu specjalności będą uczęszczać do szkoły w umundurowaniu. W klasie wojskowej oprócz poszerzonego przysposobienia obronnego realizowane będą dodatkowe przedmioty: przysposobienie wojskowe, elementy samoobrony, zwiększona zostanie liczba godzin języków obcych wzbogaconych o słownictwo i terminologię wojskową, policyjną i techniczną. Natomiast w klasach zarządzania kryzysowego uczniowie zrealizują program z dodatkowych przedmiotów obowiązkowych: zarządzanie kryzysowe z elementami bezpieczeństwa publicznego oraz samoobrony.

Program przewiduje także szeroką gamę zajęć praktycznych. Ćwiczenia obejmą zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej i paintballa, techniki samoobrony, walki wręcz. Te umiejętności uczniowie będą zdobywać na specjalistycznych obozach szkoleniowych.

Nasza szkoła posiada odpowiednie warunki, bazę sportową i strzelnicę do prowadzenia tego typu zajęć. Ważniejsze jest jednak to, że mamy doświadczoną i profesjonalną kadrę nauczycielską. Od kilku już lat kształcimy młodzież w klasach sportowo-obronnych. Sądzę, że sukcesy uczniów w konkursach strzeleckich „Sprawni jak żołnierze”, trudnych i wymagających zawodach biatlonowych, a także fakt, że wielu naszych absolwentów podjęło już służbę w wojsku i policji, potwierdzają, że jesteśmy w stanie realizować na bardzo dobrym poziomie kształcenie w klasach mundurowych – podkreśla Dariusz Kaczmarek, dyrektor szkoły.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone będą w oparciu o autorski program opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych. Ćwiczenia poprowadzone będą między innymi przez przedstawicieli policji i wojska.

Władze samorządowe z aprobatą przyjęły inicjatywę utworzenia klas mundurowych w naszej szkole w Przygodzicach. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Wiemy, że wśród młodych ludzi jest olbrzymie zainteresowanie właśnie takim profilem kształcenia. Z pewnością magnesem jest możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły. Z tej specjalności chcą skorzystać nie tylko uczniowie z terenu powiatu ostrowskiego, ale całej południowej Wielkopolski. Placówka w Przygodzicach posiada swój internat, co z pewnością ułatwi naukę tym uczniom, którzy mieszkają w najdalej położonych miejscowościach – mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Wielkopolski Komendant Policji na dobry początek współpracy przekazał dyrektorowi Kaczmarkowi pamiątkowy policyjny ryngraf, a młodzież otrzymała maskotkę „sierżanta Pyrka”.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 3709