OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
I LO po raz drugi w rankingu Zwolnieni z teorii
17 czerwca 2021 roku

I LO po raz drugi w rankingu Zwolnieni z teorii

Zwolnieni z teorii to praktyczna, ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

zdjecie

W tym roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia. Marysia Kasprzak z klasy IC razem z Julią Tomalak zrealizowały projekt w postaci bloga o nazwie  #health_space. Głównym jego punktem było przeprowadzenie wywiadów ze specjalistami w dziedzinie kosmetologii, fizjoterapii oraz dietetyki.

Turniej charytatywny piłki nożnej w Odolanowie, dla Gabrysi Swory zorganizowali : Tomek Burkietowicz, Filip Mrowiński i Filip Berkowski. Wzięło w nim udział 8 zespołów, a zebrane 2 tysiące złotych zostały przekazane na leczenie dziewczynki.

zdjecie 

Także sukcesem zakończyła się akcja przeprowadzona przez uczennice z klasy 2 A-P – Anastazję Janik i Martę Pawlak. Dziewczyny założyły zbiórkę pieniężną na platformie ZZT, aby zebrać fundusze na wysokiej jakości karmę dla psów i kotów z Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Pomysł na ten projekt zrodził się na wieść o ogromnych potrzebach schroniska, które ze względu na ograniczony budżet nie było w stanie zapewnić swoim podopiecznym karmy dostosowanej do ich potrzeb. Udało się  kupić 250 kg karmy i 105 l żwirku dla kotów.

Wszystkie inicjatywy przyczyniły się do ponownego umieszczenia szkoły w  Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2020/2021. Koordynatorem projektu w szkole była Małgorzata Lucińska.

Odwiedzin: 53