OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nagroda literacka FanFila
17 czerwca 2021 roku

Nagroda literacka FanFila

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego – Aleksandra Kupczyk – otrzymaławłasnie II nagrodę w XV już edycji Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu o skali międzynarodowej dla uczniów szkół średnich w kategorii poezji.

Jest utytułowaną laureatką licznych konkursów powiatowych i miejskich. Pisze wiersze niezwykle kunsztowne w formie i refleksyjne w przesłaniu. Gratulujemy sukcesu, który jest niewątpliwie wyjątkowym osiągnięciem.

Prezentujemy jeden z konkursowych wierszy:

zegarmistrz

mijasz mi za szybko 
minuty oddaję jak pocałunki 
a wciąż mam wrażenie 
że zyskując twój dotyk tracę na czasie 

a przecież nie na to przystałam 
nauczyłeś się władać mną 
bo nie umiesz władać godzinami 

jestem czasochłonna 
odmierzam okamgnienia dłużące się w nieskończoność 
linearność mi nie sprzyja 

upływam 
pływam 
odpływam 

i krztuszę się
wymiarem nie do zmierzenia 
czasem przeszłym i zaprzeszłym 
przyszłością bez zakończenia

opowiedz mi bajkę o końcu świata 
kiedy na pożegnania zabraknie czasu 
a na ciebie cierpliwości 

gdzie żyjąc tobą stracę na ważności 
gdzie zabiję czas 
zabijając
n
   a
      s

Odwiedzin: 36