OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zrezygnował z funkcji prezesa OUTW
17 czerwca 2021 roku

Zrezygnował z funkcji prezesa OUTW

Józef Kozan były Radny Powiatowy, samorządowiec, oświatowiec, złożył ostatnio rezygnację z funkcji prezesa Ostrowskiego Uniwersytetem Trzeciego Wieku, któremu przewodził przez ostatnie 14 lat. Z tej okazji Starosta Ostrowski Paweł Rajski, w dniu 17 czerwca 2021 roku, złożył serdeczne podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz OUTW.  

zdjecie

Po 14 latach od założenia, prezesowania i aktywnej działalności w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z funkcji szefa tej instytucji zrezygnował Józef Kozan. To on nie tylko założył OUTW i wspierał inne miejscowości w tych działaniach, ale o potrzebach środowiska senioralnego mówił na długo przed „ubraniem” tych zagadnień w oficjalne programy.

- To Pan założył OUTW i przewodził tej organizacji od początku, a więc od 2007 roku. Doświadczenie zdobyte w oświacie przez lata pracy w szkole, w tym na stanowisku dyrektora w IV LO, pomogło w zarządzaniu nową instytucją oświatowo- kulturalną na lokalnym rynku, tym razem dedykowaną  seniorom. Przez ostatnie lata poświęcał Pan swój czas i siły na rozwój tejże uczelni. Zjednoczył Pan wokół siebie setki ludzi. OUTW stało się swoistym forum interesujących debat skłaniających do wymiany myśli, miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także, a może przede wszystkim, miejscem integracji ludzi, którzy główny okres aktywności zawodowej mają już za sobą. Wierzę, że pomimo ustąpienia ze stanowiska prezesa,  myślami będzie Pan często wracał do licznych spotkań z wieloma poznanymi studentami i wykładowcami, a wymiana myśli i doświadczeń nadal często będzie miała miejsce- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 90