OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
STOP czerniak- zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań
17 czerwca 2021 roku

STOP czerniak- zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań

Powiat Ostrowski bierze udział w „Programie profilaktyki nowotworów skóry” skierowanym do mieszkańców Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej w wieku 50- 64 lat. Jego celem jest zwiększenie wiedzy o chorobach skóry, profilaktyce w tym zakresie oraz przebadanie 4500 osób przez specjalistę dermatologa.

zdjecie

Powiat Ostrowski jest jednym z wielu beneficjentów, którzy współfinansują realizację zadania. Badania odbędą się kolejno na terenie każdej gminy i miasta z terenu Aglomeracji.  

W dniach 18-20 czerwca badania będą prowadzone w Ostrowie Wielkopolskim przy Centrum Aktywności Lokalnej (Aleja Powstańców Wielkopolskich 14).

Rejestracji na bezpłatne badania należy dokonać pod nr tel.: 800 808 006.

Z badań w kierunku wykrywania chorób nowotworowych skóry mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wieku 50-64, którzy są aktywni zawodowo (osoby pracujące oraz osoby bezrobotne chcące podjąć pracę).

- Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się̨ agresywnym wzrostem oraz możliwością̨ tworzenia przerzutów. Usuniecie czerniaka kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie ponad 90% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu.- zaznaczają organizatorzy.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod w/w nr tel. oraz na stronie: http://stopczerniak.ako.pl.

zdjecie

Odwiedzin: 89